Slide Nitel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Ünsal SIĞRI Kitabıyla Geleceğin Bilim İnsanlarına Rakamların Ötesinde Bir Bakış Açısı Sunuyor! Slide Startuplar Pazarda Dr. Öğr. Üyesi Begüm ŞAHİN Kitabıyla Ankara'da 141 Startup İnceliyor! Slide Teoriden Uygulamaya
Çok Uluslu Ortamda Girişimcilik Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi
Rıza BAYRAK
Kitabı Girişimcilik Eğitimini Kamu-Üniversite, Sanayi İş Birliği Kapsamında Uygulamalı Model İle Ele Alıyor.
Slide 3. Kuşak Üniversitelere Doğru Prof. Dr. J.G. Hand WISSEMA Kitabı İle Günümüz Üniversitelerine Işık Tutuyor Slide Ulusların
Yükselişi
Prof. Dr.
Murat YÜLEK
Kitabıyla Dünyada ve Türkiye'de Sanayileşmeyi Mercek Altına Alıyor!

Akademik Kadro