Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları ile ilgili olarak; imzaları tamamlanmış olan Proje Öneri Formu’nun ve eklerinin bir üst yazı ile birlikte BAP Koordinatörlüğü’ne başvuru sürecinin son günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca evraklar bilgisayar ortamında taranmış olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (bap@ostimteknik.edu.tr) iletilecektir.

Proje Başvuru Tarihleri : 02 Ağustos –  20 Ağustos  2021
Değerlendirme Süreci : 23 Ağustos  – 06 Eylül 2021
Sonuçların açıklanması : 07 Eylül 2021


Proje Başvuru Tarihleri : 21 Haziran – 02 Temmuz 2021
Değerlendirme Süreci :   05 Temmuz – 26 Temmuz 2021
Sonuçların açıklanması : 27 Temmuz 2021

Proje Başvuru Tarihleri :  15 Şubat – 19 Mart 2021
Değerlendirme Süreci :    22 Mart – 2 Nisan 2021
Sonuçların açıklanması :  09 Nisan 2021

Başvuru Dökümanları

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
El Kitabı

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Proje Türleri

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Proje Öneri Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Teknik Şartname Örneği

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Yurtici, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Bitirme Raporu Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Genel Proje Sözleşmesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Proje Değerlendirme Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Hakem Öneri Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Gelişme Raporu Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
BAP Koordinatörlüğü
Avans Dilekçesi Formu

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri (Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr., Prof. Dr.) proje yürütücüsü olabilir.

Devam eden veya biten projelere ait yükümlülükleri yerine getirdiği sürece birden fazla projenin yürütücüsü olabilir.

İstediğiniz değişiklikler için BAP Komisyonuna talepte bulunabilirsiniz. Talebinizin kabul veya reddi için nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilmektedir.

Proje bütçesi hazırlarken hangi hizmet, mal ve malzemelerin alınacağının ayrıntılı açıklamasının belirtilmesi gerekmektedir. Proje bütçesinde talep edilen mal/hizmet/malzeme tutarı yazılırken güncel tutar dikkate alınmalı, vergiler, kdv. vb. tutarlar bütçeye eklenmeli, olası kur ve fiyat artışları dikkate alınarak bütçe oluşturulmalıdır.

Hizmet alımı kapsamındaki veri toplama ve analiz çalışmalarının mümkün olduğunca proje ekibi tarafından yapılması gerekmektedir. Kurum dışından alınacak araştırma ya da hizmet destekleri proje öneri raporunda belirtilip, BAP Komisyonunun onayı alınmalıdır.

Bilgisayar ihtiyacı için üniversitenin mevcut kaynaklarından yararlanılması beklenmektedir.

Faturalar mutlaka OSTİM Teknik Üniversitesi adına alınıp aşağıdaki bilgilere göre kestirilmelidir:


FATURA BİLGİLERİ:
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
100 YIL BULVARI NO:55/F YENİMAHALLE/ ANKARA
Tel: (312)3861092
Vergi Dairesi: OSTİM
VKN: 6480671430

Her ayın ilk haftasında BAP Komisyonu ve proje yürütücüleri için uygun bir tarihte düzenlenmektedir. Devam eden projelere ait 3-10 dk kısa gelişme sunumları dinlenmektedir. Sunumları proje yürütücüsü veya araştırmacısı yapabilir.

Projenin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde, OSTİM Teknik Üniversitesi sonuç raporu yazım formatına uygun şekilde hazırlanan sonuç raporu BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Sonuç raporu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanabilir.

Proje kapsamında alınmış olan demirbaşlar proje sonuçlandığında başka projelerde kullanılmak üzere ilgili fakülte/yüksekokul vb. iade edilmelidir. Proje sonucu elde edilen ürünler ise ilgili fakülte/yüksekokul bölümünde kullanılmak üzere teslim edilmelidir.

BAP Komisyonu tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü üründe ve yayınlarda, “Bu çalışma OSTİM Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of the OSTIM Technical University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.