Başvuru formu doldurulur. Merkezimiz öğrenci ile iletişime geçer; ihtiyacına ve seviyesine uygun programa yönlendirilir.

Öğrencilere her kura başlamadan önce Seviye Tespit Sınavı yapılır. Öğrencinin sınav sonucuna göre (gerekli evrakları tamamlaması ve eğitim ücretini yatırmasının ardından) ilgili kura kaydı yapılır. 

Her kurun sonunda öğrencilere Kur Tamamlama sınavı yapılır. Bu sınav dört becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçülmesine yönelik sorulardan oluşur. Kur Tamamlama Sınavı’nda öğrencinin toplamda 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. Kur Tamamlama Sınavı’nda başarılı olan öğrenci bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyerlere ikinci kez sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları kuru kurs ücretini ödeyerek tekrar edebilir.

Derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Devam şartını sağlamayan öğrenci, diploma sınavına girme hakkını kaybeder ve başarısız sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için ücret iadesi yapılmaz. Ostim Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinden kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir. 

Ostim Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezindeki kurslara kayıt yaptıran öğrenci yukarıdaki tüm koşulları ile Merkezin yönetmelik ve yönergelerinde belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.