• 29 Ağustos 2021
  • Koray Solak
  • 0

Sevgili Öğrenciler,

Sizlerin sağlığını ve güvenliğini önceleyerek Üniversitemiz yerleşkesinin tamamını pandemi şartlarına uyumlu hale getirmiş, gerekli önlemleri almış, sınıfları ve ortak alanlarında gerekli düzenlemelerini yaparak TSE güvenli kampüs belgesini almaya hak kazanmıştır.

Alınan tedbirler, Yükseköğretim Kurulu’nun tavsiye kararı ve pandeminin ülkemizdeki seyri nazara alınarak Üniversitemiz Senatosunun 23. 08.2021 tarihli toplantısında 2021-2022 akademik yılı güz dönemine ilişkin eğitim – öğretimin yapılma şekli değerlendirilmiş;

  1. Tüm bölüm programlarmızda eğitimin yüz yüze yapılmasına,
  2. Eğitim – öğretimin 4 Ekim 2021 tarihinde başlamasına,
  3. Bölüm ders programlarında yer alan tarih, iş güvenliği, geleceğin inşası vb. ortak derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilmesine,
  4. Sayılan dersler haricinde uzaktan ögretim yoluyla verilecek teorik derslerin dekanlıklar/müdürlükler tarafından belirlenmesine ve web sitesinde en geç ders kaydına kadar ilan edilmesine,
  5. Uygulamalı derslerin ve isyeri uygulamaları dersinin yüz yüze yapılmasına, ders gün ve saatlerinin bölümlerin web sitelerinde ilan edilmesine,

karar verilmiştir.

Sizlerin güvenliğini sağlamak adına tüm akademik ve idari personellerimizden aşı eksikliği olanların eğitim – ögretim başlayıncaya kadar eksiklikleri tamamlamaları sağlanacaktır. Sizlerin de hem kendi sağlığınız hem de arkadaşlarınızın sağlığını önemsediğinizi düşünerek, dersler başlamadan önce en az bir doz Covid – 19 aşısı olmanızı tavsiye ediyoruz.

Derslerin başlamasından önce ders kayıtlarına ilişkin tarihler web sitesinde ilan edilecektir.

1.5 yıllık zorunlu ayrılıktan sonra sizlerle yüz yüze ders yapacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.