Sağlık ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu

Etik Kurul Başvuru Süreci

OSTİM Teknik Üniversitesi Sağlık ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu’na başvuru süreci Etik Kurullar Çalışma Yönergesine göre şöyledir:

Etik kurula başvuru yapacak sorumlu araştırmacı aşağıdaki belgeleri başvuru dosyasına ekleyerek evrak birimine kurulun toplanmasından 15 gün önce teslim eder. Bu süreyi aşan başvurular bir sonraki etik kurul toplantısında değerlendirilir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başvuru Taahhütname
 3. Taahhütname
 4. Gönüllü Katılım Formu-Taahhütlü

Deney ve inceleme gerektiren saha çalışmaları ile anket, tüketici mülakatı, alan çalışması, çalıştay gibi veri toplamayı gerektiren çalışmaların katılımcıların rızası alınarak yapıldığını belirten ve aşağıda örneği gösterilen “Gönüllü Katılım Formu”nun katılımcılara onaylatılacağını taahhüt eden belge,

 1. Araştırma Dosyasının İmzalı Örneği

Anket, görüşme, çalıştay gibi Etik Kurul Yönergesi’nde (md.3) araştırma çalışması kapsamına alınan çalışmaların yönergenin 10. maddesi gereği her sayfası imzalı 2 örneği,

(Örneğin, katılımcılara uygulanacak bir anketin iki nüshasının imzalı olarak etik kurul başvuru dosyasına eklenmesi) 

Doldurulması gereken belgelerin taslak halini aşağıda isimleri verilen bağlantılardan edinebilirsiniz.

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Taahütname
 3. Başvuru Formu
 4. Gönüllü Katılım Formu-Taahhüdlü (Etik kurula teslim edilmesi gereken ve katılımcılara gönüllü katılım formunun onaylatılacağını taahhüd eden form)
 5. Gönüllü Katılım Formu
 6. Araştırma Dosyası (İki Nüsha İmzalı)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu

Etik Kurul Başvuru Süreci

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvuru süreci Etik Kurullar Çalışma Yönergesine göre şöyledir:

Etik kurula başvuru yapacak sorumlu araştırmacı aşağıdaki belgeleri başvuru dosyasına ekleyerek evrak birimine kurulun toplanmasından 15 gün önce teslim eder. Bu süreyi aşan başvurular bir sonraki etik kurul toplantısında değerlendirilir.

Not:

 • Etik Kurulu Yönergesine göre başvuru sahiplerinin başvuru dosyasının tamamını (aşağıda belirtilen evraklardan oluşan dosya) 1 nüsha fiziksel dosya ve 1 nüsha dijital kopya (flash disk ile veya başka bir yöntemle) olarak Evrak Kayıt Birimine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru Etik Kurulu Sekretaryası tarafından işleme alınamayacaktır.
 • Karar tebliğ yazısının ve değerlendirme raporunun teslimi için başvuru dilekçelerinde yazışma adresi ve e-mail adresinin olması gerekmektedir.
 1. Başvuru Dilekçesi
  Evrak kayıt birimine başvuruda teslim edilen dilekçedir.
 2. Başvuru Taahhütname
  Araştırmayla ilgili detayların yer aldığı kapsamlı bir formdur. Bu formun eksiksiz doldurulması Etik Kurulu değerlendirmesi için büyük önem arz etmektedir.
 3. Taahhütname
 4. Gönüllü Katılım Formu-Taahhütlü
  Deney ve inceleme gerektiren saha çalışmaları ile anket, tüketici mülakatı, alan çalışması, çalıştay gibi veri toplamayı gerektiren çalışmaların katılımcıların rızası alınarak yapıldığını belirten ve aşağıda örneği gösterilen “Gönüllü Katılım Formu”nun katılımcılara onaylatılacağını taahhüt eden belgedir.
 5. Araştırma Dosyasının İmzalı Örneği

  Anket, görüşme, çalıştay gibi Etik Kurul Yönergesi’nde (md.3) araştırma çalışması kapsamına alınan çalışmaların yönergenin 10. maddesi gereği her sayfası imzalı 2 örneği ve dijital ortamda bir nüshasının teslim edilmesi gerekir

  (Örneğin, katılımcılara uygulanacak bir anketin iki nüshasının imzalı olarak etik kurul başvuru dosyasına eklenmesi)

 6. Araştırmacıların Özgeçmişi ve Yayın Listesi

Doldurulması gereken belgelerin taslak halini aşağıda isimleri verilen bağlantılardan edinebilirsiniz.

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Taahütname
 3. Başvuru Formu
 4. Gönüllü Katılım Formu-Taahhüdlü (Etik kurula teslim edilmesi gereken ve katılımcılara gönüllü katılım formunun onaylatılacağını taahhüd eden form)
 5. Gönüllü Katılım Formu
 6. Araştırma Dosyası (İki Nüsha İmzalı)