OSTİMTECH'de
Dünya Seni
Bekliyor !

Ostim Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde 2020 yılında kurulmuştur. Lisansüstü öğrenim faaliyetleri Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği’nde tanımlanan koşullara uygun olarak yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü günümüz teknolojisine uygun olarak oluşturulan müfredatı ve güncel teknolojileri önceleyen yaklaşımıyla lisansüstü öğretim faaliyetlerini şekillendirmekte olup endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamanın yanısıra lisansüstü öğrencilerini uygulama içeren araştırma faaliyetlerine yönlendirmektedir. OSTİM sanayi bölgesi içerisinde konumlanan ve endüstri ile işbirliği içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmekte olan Ostim Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün güçlü öğretim kadrosu ile günümüzde yüksek teknoloji içeren ar-ge çalışmaları için ihtiyaç duyulan nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisansüstü öğrencilerinin ileri araştırmalara yönlendirilmesi, nitelikli teknoloji içeren problemleri çözme yeteneğine kavuşması, mühendislik süreçlerine hakim olması ve kendi alanlarında uzmanlaşması Fen Bilimleri Enstitüsü’nün öncelikli hedefidir. Uygulamalı çalışmalar gerçekleştiren birçok devlet kuruluşunun, sanayinin ve insanlığın acil çözüm bekleyen meselelerinin halledilmesi, çare bulunması için deney, gözlem ve araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. OSTIM Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü vereceği lisanüstü araştırma ve tez konuları ile ilgili kurum ve kuruluşların problemlerine güncel teknolojilerle çözüm bulmayı ve destek olmayı hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi  Hikmet BAL
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Yazılım Mühendisliği
Tezli (Türkçe)

YZL

Bilgisayar Mühendisliği
Tezli (İngilizce)

CENG

Elektrik Elektronik Mühendisliği
Tezli (İngilizce)

EEE

Makine Mühendisliği
Tezli (Türkçe)

MEC

Endüstri Mühendisliği
Tezli (Türkçe)

END

Yazlımı Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programları açılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sanayi Dünyasının Üniversitesi

Etkinlikler