Tarihçe

OSTİM Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 03/12/2018 tarih 30614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 11’inci, 21’inci ve 22’incü maddelerine dayanılarak 21/07/2020 tarihinde kurulmuş ve lisans üstü eğitim hizmetlerine başlamıştır.

Misyon

Bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetleri alanında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile rekabet edebilen, teknolojinin gelişim hızına ayak uydurabilen, yenilikçi ve ulusal/uluslararası ölçekte söz sahibi araştırmacılar yetiştiren söz sahibi bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Vizyon

Farklılıklarımız