İdari İşlem Formları

OSTİM Teknik Üniversitesi
Öğrenci Belgesi Talep Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
ÇAP-YDP Başvuru Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Kurumiçi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Kurumlararası

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Ek Madde

OSTİM Teknik Üniversitesi
Kayıt Sildirme Talep Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
İlişik Kesme Talep Formu

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yaz Öğretimi Ders Belirleme Formu