Ekonomi (İngilizce)

Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri gerek günlük yaşamda gerek iş dünyasında gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında bile zorlu bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından seçim yapmayı gerektirmektedir. Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin koşullarını ve yollarını araştıran ekonomi bilimi, tüm bu süreçleri anlama konusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi bu temel disiplin alanında vereceği mezunlarla gerek bölgesel gerek ulusal gerekse küresel düzeyde katma değer sunmak ve böylece ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrencilerin Akademik Kazanımları

Ekonomi Bölümü geniş çaplı eğitim veren, İktisadi alanda öğrencilerine analitik düşünme becerileri sağlayan ve etkin karar alma sorumluluğu kazandıran bir bölüm olma özelliği taşımaktadır. Lisans programındaki öğrencilere sunulan İktisadi alandaki etkin beceriler, işletme teorileri ve problem çözme becerileri, gelecekteki iş ve kamu sektörü yönetimindeki kariyerlerini güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilere, yaşadığı çevrede başarılı olmaları için gerekli bilgi teknolojileri fırsatı sunmaktadır.

Ekonomi bölümünde, mikro ve makro iktisat, finans, ekonometri ve muhasebe gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci iktisat ve finans gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Araştırma Metodları gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin istedikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojiler eşliğinde kullanılacaktır.

Akademik Kadro

Ufuk Tutan

Profesör Doktor

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Mehmet Balcılar

Profesör Doktor

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Murat Ali YÜLEK

Profesör Doktor

Rektör

Aylin EGE

Profesör Doktor

Ekonomi Bölüm Başkanı

Bayram TUNCER

Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Rehan CHAUDRI

Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Piergiuseppe FORTUNATO

Doktor Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Haluk AYDOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Sübidey TOGAN

PROFESÖR DOKTOR

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Hakkı Ozan ERUYGUR

PROFESÖR DOKTOR

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Aziz AKGÜL

Profesör Doktor

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi

Huzeyfe Erkam CANDAN

Araştırma Görevlisi

Ekonomi

Murat TURGUT

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi

Faruk CÖMERT

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi

Fikret KARTAL

Doçent Doktor

Ekonomi

Bahar ERDAL

Doçent Doktor

Ekonomi

Hans Johan Gooitzen WISSEMA

Profesör Doktor

Ekonomi

Sabri TEKİR

Profesör Doktor

Ekonomi

Serkan BÜRKEN

Doktor Öğretim Üyesi

Mekatronik

Eğer fikrinizi yazıya dökemiyorsanız, onu kodlayamazsınız.

İş ve Kariyer Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren iktisadi kurum ve kuruluşlarda ve özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Ekonomi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları niteliklerle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabilmektedirler. Ders programının küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve öğretim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız, uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vb.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise Merkez Bankası, ticari bankalar, ilgili bakanlıklar, borsa şirketleri, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları bölüm mezunlarının sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

Öğrenci Görüşleri

OSTİM Teknik Üniversitesi, hem pratik hem de teorik öğrenmeye odaklandığı için öğrencileri gerçek hayattaki işlere hazırlar. Ayrıca problem çözme, analitik düşünme ve karar verme gibi çalışma alanında ihtiyaç duyulan temel becerileri sağlayan çeşitli dersler de sunmaktadır. Üniversitemiz, kariyer deneyimlerini bizimle paylaşan ve bize yol gösteren uzmanları dinleme ve onlardan öğrenme fırsatı bulduğumuz seminerler düzenlemektedir. Ayrıca OSTİM Teknik Üniversitesi, yaratıcılığımızı ve ekip çalışmamızı geliştirmemize yardımcı olan girişimcilik projeleri oluşturarak iletişim becerilerimizi ve sosyal becerilerimizi artıramaya önem vermektedir. Bana her zaman rehberlik eden çok sayıda harika hoca ve eğitmenle tanıştığım OSTİM Teknik Üniversitesi’nde geçirdiğim zaman için minnettarım. Bu üniversiteden edindiğim tüm bilgilerin geleceğime büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Hanan İsmail BOTAN

Ekonomi (İngilizce)

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi olarak Üniversitemiz, ilk derslerden başlayarak 4. yılın sonuna kadar girişimcilik becerileri kazandıran iş yerlerinde eğitim dersleri ile hem akademik hem de profesyonel olarak bilginizi artırmanıza imkan sağlayan eğitim seviyesi yüksek üniversitelerden biridir. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi bize girişimcilik ve ana bölümümüz (ekonomi) olmak üzere iki alanda yetenek kazanma fırsatı veriyor. Diğer yandan ise iş yerlerinde yetkinliklerimizi pekiştirmek ve deneyimlerimizi artırmak için önemli alanlar sunuyor.

Rahima Mahmoud NOUR

Ekonomi (İngilizce)

Günümüzde birçok üniversite olmasına rağmen bunların arasından OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etmemin önemli nedenlerinden biri üniversitenin öğrencilere kaliteli bir formal eğitim vererek donanımlı bireyler yetiştirmek istemesi, aynı zamanda farklı bir eğitim felsefesi uygulamasıdır.  Bölümümün İngilizce dili zorunlu tutarak bizlere uluslararası bir eğitim vermek istemesi, birinci sınıftan itibaren uygulamalı eğitim vererek deneyim kazanmamıza olanak sağlaması, alanında yetkin bir Akademik kadrosu olması ve öğrencilere sağladığı kazanımlar beni bu Üniversiteye ve bölüme bağlayan en önemli etkenlerdir.

Emre AKKAN

Ekonomi (İngilizce)

Okulumuzu tercih etmemin en büyük nedeni yaptığım okul araştırmaları sırasında okulumuzun eğitim kadrosunu ve öğrencilerine eğitim sırasında sağlayacakları imkanları görmemdi. Okulumuzun tanıtım bilgilerinde; teorik ve pratik anlamda diğer eğitim kurumlarına kıyasla öne çıktığını anladım. Ayrıca bölümümüzün dil tercihinin İngilizce olması ayrı bir avantaj sağlıyor. Aldığım hazırlık eğitiminde de doğru bir tercih yaptığımı yaşayarak öğrendim. Okulumuz girişimciliği destekliyor bu nedenle kendimi daha çok geliştirebileceğimi ve deneyim kazanacağımı düşünüyorum. Mezun olduğumda diploma dışında okulumun bana sağlayacağı farklı kazanımlarla daha önde olacağıma inanıyorum. Ostim Teknik Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaktan çok mutluyum.

Melisa YAĞBASAN

Ekonomi (İngilizce)

Tercih döneminde üniversitemizi tercih ettim çünkü bana vaat edilen şeyler ilgimi çekmişti. Burası girişimciliğin desteklendiği bir üniversite. Hatta girişimcilik dersi üzerine bir proje yaptık. İş yeri deneyimi dersleri sayesinde teoride öğrenilen bilgileri pratiğe çevirme imkanı buluyoruz. Benim bölümümde bazı derslere başarılı girişimciler konuk alınarak deneyimlerini bizler ile paylaşıyor. Ayrıca yine başka bir derste ise yazılım ile finansal hesaplamalar yapmayı öğreniyoruz. İşte tüm bu yaptıklarımızın bizi gerçek hayata hazırlayarak mezun olduğumuzda birkaç adım önde olmamızı sağlayacağını düşünüyorum.

Furkan KIRGÖZ

Ekonomi (İngilizce)