Ekonomi (İngilizce)

Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri gerek günlük yaşamda gerek iş dünyasında gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında bile zorlu bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından seçim yapmayı gerektirmektedir. Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin koşullarını ve yollarını araştıran ekonomi bilimi, tüm bu süreçleri anlama konusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmıştır.

OSTİM Teknik Üniversitesi bu temel disiplin alanında vereceği mezunlarla gerek bölgesel gerek ulusal gerekse küresel düzeyde katma değer sunmak ve böylece ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Misyon

Ekonomi bölümü, ulusal ve uluslararası boyuttaki ekonomik olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, çağdaş literatürü takip edip yorumlayabilen, ekonomik ve finansal sorunları tarafsız bir gözle, objektif değerlendirebilen ve çözümler üreten, özel ve kamu kesimin orta ve üst düzey yöneticiliğini üstlenebilecek, teknik ve analitik donanıma sahip, tecrübeli mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Eğitim-öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları ve iş birlikleri ile tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’de ve dünyada ekonomi politikalarının ve işleyiş esaslarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin şekilde görev alan, değişimi izleyen ve değişim yaratan, öncü bir bölüm olmaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

 • Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, ulusal ve uluslararası para ve sermaye yönetimine ve dünya ekonomik ilişkilerine hâkim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,
 • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
 • Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,
 • Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,
 • Uluslararası düzeydeki kamu-özel kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki finansal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,
 • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ekonomi (İngilizce)

Akademik Kadro

Bayram TUNCER

Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Rehan CHAUDRI

Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Piergiuseppe FORTUNATO

Doktor Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Haluk AYDOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Sübidey TOGAN

PROFESÖR DOKTOR

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Hakkı Ozan ERUYGUR

PROFESÖR DOKTOR

Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi

Murat Ali YÜLEK

Profesör Doktor

Rektör

Aziz AKGÜL

Profesör Doktor

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi

Huzeyfe Erkam CANDAN

Araştırma Görevlisi

Ekonomi

Murat TURGUT

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİMTECH Eğitim Modeli, teorik bilginin, deneyimleyerek, öğrenmenin ve girişimciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, yetkinlik bazlı bir üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi üniversite modelidir. Beceri, bilgi, davranış ve yetkinliği temel alan üniversite kültürüne sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi araştırmacı, yenilikçi, toplumsal fayda ve kalkınmayı temel alan yüksek öğretim modelini yansıtmaktadır. Teorik bilginin çok yönlü pratik yaklaşımla inşa edildiği, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alarak oluşturulan ders müfredatları ile bu modeli desteklemektedir. Bu amaçla, kuruluş döneminde yaptırılan araştırmalar ve kurucu ekibimizin ve mütevelli heyetimizin yerel ve uluslararası; akademik ve sektörel tecrübelerine dayanılarak OSTİMTECH Eğitim Modelinde çok sayıda farklılık oluşturulmuştur:

 • Uygulamalı Eğitim Modeli
  OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.
 • Girişimcilik Karnesi
  Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş belirli girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.
 • Fark Yaratan Dersler
  Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ekonomi bilimi doğası itibariyle olaylara geniş çerçeveden bakan, olguları derinlemesine analiz eden, bunun için de hem matematiksel hem de politik, sosyolojik, psikolojik süreçleri analize dahil eden bir yöntemle kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. İş ve bilim dünyasında böyle geniş bir bakış açısı Ekonomi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimize önemli avantajlar sunmaktadır.
Günümüzün dinamik küreselleşme süreçleri gerek günlük yaşamda gerek iş dünyasında gerekse ülke yönetiminde en basit karar alma aşamalarında bile zorlu bir öğrenme sürecini, belirli kısıtlar altında karmaşık alternatifler arasından seçim yapmayı gerektirmektedir. Özünde, karmaşık alternatifler arasından “en iyi” olanı seçmenin koşullarını ve yollarını araştıran ekonomi bilimi, tüm bu süreçleri anlama konusunda tüm dünyada giderek daha fazla önem kazanmıştır.
Ekonomi Bölümü geniş çaplı eğitim veren, İktisadi alanda öğrencilerine analitik düşünme becerileri sağlayan ve etkin karar alma sorumluluğu kazandıran bir bölüm olma özelliği taşımaktadır. Lisans programındaki öğrencilere sunulan İktisadi alandaki etkin beceriler, işletme teorileri ve problem çözme becerileri, gelecekteki iş ve kamu sektörü yönetimindeki kariyerlerini güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilere, yaşadığı çevrede başarılı olmaları için gerekli bilgi teknolojileri fırsatı sunmaktadır.

Ekonomi üretimden, tüketime, tüketimde dağılıma kadar işleyen iktisadi süreçlerin en optimal şekilde yapılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda Ekonomi Bölümü bu bilim dalının temel prensipleri üzerinde eğitim vermektedir. Üretim, tüketim, dağılım, firma ve birey davranışlarının nasıl gerçekleştiği, en optimal-denge durumlarının nasıl yakalanacağı ekonomi biliminin yol gösterdiği yöntemler sayesinde bölüm öğrencilerine kazandırılmaktadır. Bu yöntemleri kavrayan öğrencilerimiz olayların ve olguların yorumlanmasında çeşitli bilim dallarından da yararlanarak neden-sonuç ilişkisi içinde bir tahlil-analiz kabiliyetine ulaşmaktadır. Ekonomi bölümü mezunlarının bu beceri sayesinde iş dünyasında çözümleme yapan, çözüm üreten, farklı fikirler geliştirerek pozitif ayrışan ve fark yaratan kişiler olmasını amaçlamaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren iktisadi kurum ve kuruluşlarda ve özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Ekonomi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları niteliklerle hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabilmektedirler. Ders programının küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve öğretim dilinin İngilizce olması sayesinde mezunlarımız, uluslararası kurum/kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vb.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise Merkez Bankası, ticari bankalar, ilgili bakanlıklar, borsa şirketleri, sivil toplum örgütleri, araştırma kuruluşları bölüm mezunlarının sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

İş dünyasının, sanayinin, kamu sektörünün kalbinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu olan OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemizde yer alan önemli bir sanayi merkezinde konuşlanmış ve iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içerisinde kurulmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren haftanın belirli bir gününde; sekizinci dönemin ise tamamında işletmelerde yer alacakları, öğrencilerin teorik eğitimden aldıkları bilgiyi işletmelere, işletmelerden aldıkları bilgiyi teoriye aktaracakları “İş Yeri Deneyimi” uygulamasını geliştirmiştir.

Ekonomi bölümünde, mikro ve makro iktisat, finans, ekonometri ve muhasebe gibi temel dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci iktisat ve finans gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Araştırma Metodları gibi dersler de programda yer almaktadır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin istedikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için uluslararası iktisat ve finansal kurumlar alanlarında ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojiler eşliğinde kullanılacaktır.

“Deneyimli Mezun” sloganıyla uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen “İş Yeri Deneyimi” uygulaması ile elde edeceğiniz alan deneyimi sayesinde mesleğinize daha iyi hazırlanacak, öğrenme sürecinde kazandığınız genel kültür, teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş yeri ortamı içerisinde üniversite eğitim sürecinizin henüz ilk yılında kullanabileceksiniz. Böylece sahip olacağınız nitelikler ile ulusal ve uluslararası iş dünyasında tercih edilme şansınız artacaktır.

Bölümün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen hazırlık programına katılmaları gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı kapsamında, ilk olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı ile İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Düzey Belirleme sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrenciler ise belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal ve yan dal yapılabilmektedir. Bu kapsamda Pazarlama bölümü öğrencileri en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında çift anadal veya yan dal yapmak istedikleri bölümlerin belirlediği gerekli şartları sağlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerde ve ilgili YKS puan türleri ve sıralamaları gözetilerek diğer fakültelerde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.