Misyon

Vizyon

Yönetim Kadrosu

Prof. Dr. Ünsal SIĞRI
Dekan

Prof. Dr. Mustafa POLAT
Dekan Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Begüm ŞAHİN
Dekan Yrd.

Prof. Dr. Aylin EGE
Ekonomi Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Şahin
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı

Rıza BAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Rıza BAYRAK
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hakan EREN
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Prof Dr. Mustafa POLAT
İşletme Bölüm Başkanı

Dr. Öğrt. Üyesi Tuğrul ÖĞUZHAN
Pazarlama Bölüm Başkanı