Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
1. Sınıf 1 Zorunlu ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 3 3
1. Sınıf 1 Zorunlu EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu EPR 121 Girişimcilik I 0 2 1 2
1. Sınıf 1 Zorunlu IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu ECON 101 Mikroekonomiye Giriş 3 1 3 7
1. Sınıf 1 Zorunlu MATH 103 Matematik I 3 0 3 6
1. Sınıf 1 Zorunlu MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 4
1. Sınıf 1 Zorunlu BUS 101 İşletmeciliğe Giriş 3 0 3 4
          19 3 20 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
1. Sınıf 2 Zorunlu ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 3 3
1. Sınıf 2 Zorunlu EPR 122 Girişimcilik II 0 2 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu IUL 152 Geleceğin İnşaası 1 0 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu WED 124 İş Yeri Eğitimi 0 7 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu ECON 102 Makroekonomiye Giriş 3 1 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu MATH 104 Matematik II 3 0 3 6
1. Sınıf 2 Zorunlu BUS 201 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
          13 10 17 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
2. Sınıf 3 Zorunlu ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu WAP 225 İş Yeri Uygulaması I 0 7 3 7
2. Sınıf 3 Zorunlu ENG 221 İngilizce Yazma Becerileri 1 2 2 4
2. Sınıf 3 Zorunlu MAR 201 Pazarlama İlkeleri I 3 1 4 6
2. Sınıf 3 Zorunlu BUS 202 Genel Muhasebe 3 1 4 5
2. Sınıf 3 Zorunlu MAR 202 Pazarlama Bilgi Sistemleri 3 0 3 4
          14 11 20 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
2. Sınıf 4 Zorunlu ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu WAP 226 İş Yeri Uygulaması II 0 7 3 7
2. Sınıf 4 Zorunlu ENG 222 İş Hayatı İçin İngilizce 1 2 2 4
2. Sınıf 4 Zorunlu MAR 203 Pazarlama İlkeleri-II 3 0 3 5
2 Sınıf 4 Zorunlu BUS 306 Maliyet Muhasebe 3 1 4 5
2. Sınıf 4 Zorunlu MAR 204 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 1 3 5
          13 11 19 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
3. Sınıf 5 Zorunlu WAP 325 İş Yeri Uygulaması III 0 7 3 7
3. Sınıf 5 Zorunlu MAR 301 Pazarlama Araştırma Teknikleri 3 2 4 4
3. Sınıf 5 Zorunlu MAR 302 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
3. Sınıf 5 Zorunlu MAR 303 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3 1 4 6
3. Sınıf 5 Zorunlu ITF 307 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 4
3. Sınıf 5 Seçmeli ELEC 1 Seçmeli Ders I 3 0 3 4
          15 10 20 30

  

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
3. Sınıf 6 Zorunlu WEX 326 İş Yeri Deneyimi I 0 7 3 7
3. Sınıf 6 Zorunlu MAR 304 Perakende İşletmeciliği 3 0 3 6
3. Sınıf 6 Zorunlu MAR 305 Nöropazarlama 3 0 3 4
3. Sınıf 6 Zorunlu MAR 306 Uluslararası Pazarlama 3 1 4 5
3. Sınıf 6 Zorunlu MAR 307 Hizmet Pazarlaması 3 1 4 4
3. Sınıf 6 Seçmeli ELEC 2 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
          15 9 20 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
4. Sınıf 7 Zorunlu WEX 425 İş Yeri Deneyimi II 0 7 3 7
4. Sınıf 7 Zorunlu ITF 403 Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri 3 0 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu MAR 401 E-Ticaret ve Dijital Pazarlama 2 2 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu MAR 402 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu MAR 403 Küresel Marka Yönetimi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli ELEC 3 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
          14 9 18 30

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
4. Sınıf 8 Zorunlu WEX 426 İş Yeri Deneyimi III 0 30 15 22
4. Sınıf 8 Zorunlu MAR 400 Mezuniyet Projesi 0 10 5 8
          0 40 20 30

 

SEÇMELİ DERSLER
Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
3.sınıf 5,6 Seçmeli MAR 311 İş Sosyolojisi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 411 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 412 Yenilik ve Teknoloji Yönetimi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 413 Üretim Pazarlaması 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 414 Rekabet Yönetimi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 415 Dijital Reklamcılık ve Sosyal Medya Yönetimi 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli MAR 416 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları 3 0 3 4
                 
3. Sınıf 6 Seçmeli ECON 306 Büyüme Teorileri 3 0 3 4
3. Sınıf 6 Seçmeli ECON 308 Enerji ve Çevre Politikları 3 0 3 4
4.Sınıf 7 Seçmeli ECON 415 Ekonomik Modelleme 3 0 3 4
4.Sınıf 7 Seçmeli ECON 455 Teknolojik Gelişme ve Endüstriyel Politikalar 3 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli ECON 465 Küresel Sermaye Piyasaları 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli ECON 423 Ekonomi Politikası 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli ECON 429 Oyun Teorisi 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli ECON 435 Çalışma Ekonomisi 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli ECON 445 Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli ECON 447 Kurumsal Yönetişimle İlgili Finansal Sorunlar 3 0 3 4
                 
 
Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı T U UK AKTS
  5,6,7 Seçmeli ITF 421 Uluslararası Denetim 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 422 Uluslararası Portföy Analizi 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 423 Uluslararası Yatırım Analizi 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 424 Uluslararası Tic. ve Ekonomik Kalkınma 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 425 Uluslararası Hizmet Ticareti 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 426 Uluslararası Ticarette Vergilendirme 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 427 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 428 Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 429 Uluslararası Finansal Raporlama Std. 3 0 3 4
  5,6,7 Seçmeli ITF 440 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 4
                 
3.Sınıf 6 Seçmeli YBS 362 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 4
3.Sınıf 6 Seçmeli YBS 354 Bilgisayar Ağları 3 0 3 4
4.Sınıf 7 Seçmeli YBS 491 Davranışsal ve Nöro İktisat 3 0 3 4
4.Sınıf 7 Seçmeli YBS 413 Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemler 3 0 3 4
4.Sınıf 7 Seçmeli YBS 423 Bilgi Güvenliği Yönetimi 3 0 3 4
                 
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 206 Borçlar Hukuku 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 304 Ticaret Hukuku 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 401 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 402 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 204 Örgütsel Davranış 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 519 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 0 3 4
3.,4.S. 5,6,7 Seçmeli BUS 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4

 

T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi