Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

         Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

 • Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimine, dünya ticari ve ekonomik ilişkilerine ve ürün dolaşım faaliyetlerine hâkim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,
 • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilere, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
 • Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,
 • Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,
 • Uluslararası düzeydeki kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,
 • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

        Mezunların Çalışma Alanları

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Misyon

Uluslararası ticaret ve finans bölümü, uluslararası ticari ve iktisadi sistemi temel alarak, küresel vizyona ve liderlik vasfına sahip, takım çalışmasına yatkın, yenilikçi, stratejik düşünebilen, girişimci ve tecrübeli uluslararası ticaret ve finans uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Eğitim-öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları ve iş birlikleri ile tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’de ve dünyada ticari ve iktisadi politikaların oluşumunda ve uygulanmasında etkin şekilde görev alan, küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlayan, değişimi izleyen ve değişim yaratan, öncü bir bölüm olmaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin uluslararası ticaret ve finans birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finansman(İngilizce)

Akademik Kadro

Seray YEŞİLIRMAK

Araştırma Görevlisi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Neşe ERBİL

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Hasibe AYSAN

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Begüm ŞAHİN

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı

Ünsal SIĞRI

Profesör Doktor

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİMTECH Eğitim Modeli, teorik bilginin, deneyimleyerek, öğrenmenin ve girişimciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, yetkinlik bazlı bir üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi üniversite modelidir. Beceri, bilgi, davranış ve yetkinliği temel alan üniversite kültürüne sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi araştırmacı, yenilikçi, toplumsal fayda ve kalkınmayı temel alan yüksek öğretim modelini yansıtmaktadır. Teorik bilginin çok yönlü pratik yaklaşımla inşa edildiği, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alarak oluşturulan ders müfredatları ile bu modeli desteklemektedir. Bu amaçla, kuruluş döneminde yaptırılan araştırmalar ve kurucu ekibimizin ve mütevelli heyetimizin yerel ve uluslararası; akademik ve sektörel tecrübelerine dayanılarak OSTİMTECH Eğitim Modelinde çok sayıda farklılık oluşturulmuştur:

 • Uygulamalı Eğitim Modeli
  OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin çeşitli birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.
 • Girişimcilik Karnesi
  Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş belirli girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.
 • Fark Yaratan Dersler
  Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Uluslararası piyasalarda rekabet gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ve artan rekabetin etkisiyle, çevresini iyi gözlemleyebilen ve değişimlere ayak uydurabilen, doğru ve zamanında bilgi elde eden işletmeler dış piyasalara daha kolay açılabilmektedir. Program mezunları, ihracat, ithalat, gümrükleme, finansman, uluslararası pazarlama, lojistik, iş kurma, yönetme ve ticarileştirme gibi konularda uzmanlaşmış bilgilerle birlikte, önde gelen strateji, liderlik, finans teorileri ve kavramlarıyla donatılmış olacaktır. Öğrencilere, simüle edilmiş öğrenme, deneyimsel etkinlikler ve disiplinler arası projeler yoluyla öğrenme gibi yöntemler uygulanarak bilgi ve becerilerini artırma ve öne çıkarma fırsatı sunulacaktır. Program, dijital teknolojiler ve yaratıcılık ve yenilik yönetimi dahil olmak üzere alanında çağdaş bilgi ve yaklaşımlar içermektedir. 17 sektörü temsil eden, 6000’den fazla işletmesi ile ülkemizin uluslararası düzeyde rekabetine katkı sağlayan KOBİ kenti OSTİM, reel sektörün kalbidir. Derslerin tam anlamıyla uygulamasını gözlemleyeceğiniz bu ekosistemin bir parçası olmak size fark yaratacaktır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü, uluslararası işletmelere, kurum ve kuruluşlara, uluslararası ticari ve iktisadi sistemi temel alarak, küresel vizyona sahip, stratejik düşünen ve takım çalışmasına yatkın, girişimci uluslararası ticaret ve finans alanında üst düzey yöneticiler ve uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ders programı, uluslararası ekonomi, pazarlama, yönetim, finansman, pazarlama ve ihracat, ithalat, gümrükleme ve lojistik konularında öğrencilere kapsamlı bir uzmanlık kazandırmaktadır. Programın disiplinler arası yapısı, küresel pazarda, değişime kolayca adapte olabilen, stratejik kararlar alabilen, eleştirel düşünceye sahip yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve kamu sektöründe çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrenciler öncelikle, ulusal ve uluslararası çalışan özel şirketlerde iş bulabilecek biçimde öğrenim görmektedir. Bununla birlikte, kendi işletmelerini kurabilecek nitelikte girişimciler olarak yetiştirilmektedir. Ek olarak, bu bölümden mezun olanlar diğer iktisadi ve idari bilimlere ilişkin bölümlerden mezun olanların sahip olduğu bütün haklara sahiptirler.

Başta dış ticaret ve lojistik alanları olmak üzere ulusal ve uluslararası işletmelerin farklı departmanlarında çalışma imkânı bulabilen mezunlar, kamu sektöründe de başta ilgili bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere geniş bir istihdam imkânı bulmaktadırlar.
Mezunların çalışabileceği bazı kurum ve alanlar şu şekildedir: Ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların hazine, dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını arttırabileceklerdir. Sigorta şirketlerinin, faktöring ve finansal kiralama şirketlerinin dış ticaret veya dış işlemler servislerinde, gümrük müşavirlikleri ve lojistik firmalarında görev alabilecekleri gibi serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurumu gibi) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

İş dünyasının, sanayinin, kamu sektörünün kalbinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu olan OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemizde yer alan önemli bir sanayi merkezinde konuşlanmış ve iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içerisinde kurulmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren haftanın belirli bir gününde; sekizinci dönemin ise tamamında işletmelerde yer alacakları, öğrencilerin teorik eğitimden aldıkları bilgiyi işletmelere, işletmelerden aldıkları bilgiyi teoriye aktaracakları “İş Yeri Deneyimi” uygulamasını geliştirmiştir.

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde ekonomi, işletme, finans, pazarlama, muhasebe ve lojistik gibi dersler yer almaktadır. Bu dersleri alan öğrenci uluslararası ticaret, pazarlama, finansman gibi alanlarda temel bilgiyi almaktadır. Analitik düşünme ve teknik beceriler konusunda öğrencilerin gelişimlerini sağlamak üzere Matematik, İstatistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri gibi dersler de programda yer almaktadır. Bununla birlikte Uluslararası Ticaret Teorileri, İthalat-İhracat Operasyonları, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Pazarlama, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Finansal Piyasalar, Küresel Marka Yönetimi gibi alana özgü derslerle Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında uzmanlaşacaklardır. Ek olarak müfredat, öğrencilerin seçtikleri alanlara odaklanmalarına imkân tanımak için Uluslararası Portföy Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma, Üretim Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Uluslararası Vergilendirme gibi alanlarda ileri düzeyde seçmeli dersler sunmaktadır. Derslerde örnek olay analizleri, simülasyonlar, atölyeler, konferanslar ve takım çalışması gibi eğitim teknikleri yeni teknolojilerin eşliğinde kullanılmaktadır.

“Deneyimli Mezun” sloganıyla uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen “İş Yeri Deneyimi” uygulaması ile elde edeceğiniz alan deneyimi sayesinde mesleğinize daha iyi hazırlanacak, öğrenme sürecinde kazandığınız genel kültür, teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş yeri ortamı içerisinde üniversite eğitim sürecinizin henüz ilk yılında kullanabileceksiniz. Böylece sahip olacağınız nitelikler ile ulusal ve uluslararası iş dünyasında tercih edilme şansınız artacaktır.

Bölümün öğrenim dili %100 İngilizcedir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin Üniversitemizin Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen hazırlık programına katılmaları gerekmektedir. İngilizce Hazırlık Programı kapsamında, ilk olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Düzey Belirleme Sınavı ile İngilizce düzeyleri belirlenmektedir. Düzey Belirleme sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da 60 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulur. İngilizce düzeyi doğrudan bölümlerine başlamak için yeterli bulunmayan öğrenciler ise belirlenen düzeyden başlayacak biçimde İngilizce Hazırlık Programına alınırlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal ve yan dal yapılabilmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü öğrencileri en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında çift anadal veya yan dal yapmak istedikleri bölümlerin belirlediği gerekli şartları sağlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerde ve ilgili YKS puan türleri ve sıralamaları gözetilerek diğer fakültelerde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.