Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
1. Sınıf 1 Zorunlu ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 3
1. Sınıf 1 Zorunlu EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu EPR 121 Girişimcilik I 0 2 0 1 2
1. Sınıf 1 Zorunlu IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu ECON 101 Mikroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
1. Sınıf 1 Zorunlu MATH 103 Matematik I 3 0 0 3 6
1. Sınıf 1 Zorunlu MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 0 3 4
1. Sınıf 1 Zorunlu ITF 103 Uluslararası Ticarete Giriş 3 0 0 3 4
          19 3 0 20 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
1. Sınıf 2 Zorunlu ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 3
1. Sınıf 2 Zorunlu EPR 122 Girişimcilik II 0 2 0 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu IUL 152 Geleceğin İnşaası 1 0 0 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu WED 124 İş Yeri Eğitimi 0 7 0 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu ECON 102 Makroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu MATH 104 Matematik II 3 0 0 3 6
1. Sınıf 2 Zorunlu ITF 102 İşletmeciliğe Giriş 3 0 0 3 5
          13 10 0 17 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
2. Sınıf 3 Zorunlu ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu WAP 225 İş Yeri Uygulaması I 0 7 0 3 7
2. Sınıf 3 Zorunlu ENG 221 İngilizce Yazma Becerileri 1 2 0 2 4
2. Sınıf 3 Zorunlu ITF 201 Ticaret Hukuku 3 1 0 3 5
2. Sınıf 3 Zorunlu ITF 203 Finansal Muhasebe 2 1 0 3 5
2. Sınıf 3 Zorunlu ITF 205 Yönetim ve Organizasyon 3 0 0 3 5
          13 11 0 18 30


 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
2. Sınıf 4 Zorunlu ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu WAP 226 İş Yeri Uygulaması II 0 7 0 3 7
2. Sınıf 4 Zorunlu ENG 222 İş Hayatı İçin İngilizce 1 2 0 2 4
2. Sınıf 4 Zorunlu ITF 202 Pazarlama İlkeleri 3 0 0 3 5
2 Sınıf 4 Zorunlu ITF 204 Yönetimsel Muhasebe 2 1 0 3 5
2. Sınıf 4 Zorunlu ITF 206 İşletme İstatistiği 2 1 0 3 5
          12 11 0 18 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
3. Sınıf 5 Zorunlu WAP 325 İş Yeri Uygulaması III 0 7 0 3 7
3. Sınıf 5 Zorunlu ITF 301 Pazarlama Araştırma Teknikleri 2 2 0 3 4
3. Sınıf 5 Zorunlu ITF 303 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikaları 3 0 0 3 5
3. Sınıf 5 Zorunlu ITF 305 İthalat-İhracat Operasyonları 3 1 0 3 6
3. Sınıf 5 Zorunlu ITF 307 Uluslararası İşletmecilik 3 0 0 3 4
3. Sınıf 5 Seçmeli ELEC 1 Seçmeli Ders I 3 0 0 3 4
          14 10 0 18 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
3. Sınıf 6 Zorunlu WEX 326 İş Yeri Deneyimi I 0 7 0 3 7
3. Sınıf 6 Zorunlu ITF 302 Dış Ticaret Finansmanı 3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Zorunlu ITF 304 Uluslararası Ticaret Hukuku 3 0 0 3 4
3. Sınıf 6 Zorunlu ITF 306 Uluslararası Pazarlama 3 1 0 3 5
3. Sınıf 6 Zorunlu ITF 308 Lojistik ve Uluslararası Tedarik Zinciri 3 1 0 3 4
3. Sınıf 6 Seçmeli ELEC 2 Seçmeli Ders II 3 0 0 3 4
          15 9 0 18 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
4. Sınıf 7 Zorunlu WEX 425 İş Yeri Deneyimi II 0 7 0 3 7
4. Sınıf 7 Zorunlu ITF 401 E-Ticaret ve Dijital Pazarlama 2 1 0 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu ITF 403 Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri 3 0 0 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu ITF 405 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 0 3 5
4. Sınıf 7 Zorunlu ITF 407 Küresel Marka Yönetimi 3 0 0 3 4
4. Sınıf 7 Seçmeli ELEC 3 Seçmeli Ders III 3 0 0 3 4
          14 8 0 18 30

 

 

Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
4. Sınıf 8 Zorunlu WEX 426 İş Yeri Deneyimi III 0 30 0 15 22
4. Sınıf 8 Zorunlu ITF 400 Mezuniyet Projesi 0 10 0 5 8
          0 40 0 20 30

 

 

SEÇMELİ DERSLER
Sınıf Dönem Tür Kod Ders Adı Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
- 5,6,7 Seçmeli ITF 421 Uluslararası Denetim 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 422 Uluslararası Portföy Analizi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 423 Uluslararası Yatırım Analizi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 424 Uluslararası Tic. ve Ekonomik Kalkınma 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 425 Uluslararası Hizmet Ticareti 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 426 Uluslararası Ticarette Vergilendirme 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 427 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 428 Veri Analizi ve Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 429 Uluslararası Finansal Raporlama Std. 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 430 Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 431 Liderlik ve Motivasyon 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 432 İş Ahlakı 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 433 İnovasyon Yönetimi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 434 Bütünleşik Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 435 Üretim Yönetimi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 436 Ürün ve Fiyat Yönetimi 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 437 Tüketici Davranışları 2 1 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 438 Proje Yönetimi ve Fizibilite 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 439 Üretim Planlama ve Muayene 3 0 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 440 Finansal Tablolar Analizi 2 1 0 3 4
- 5,6,7 Seçmeli ITF 441 Hizmet Pazarlaması 3 0 0 3 4