Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde, bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemlerini ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programının temel amacı, çağdaş bilişim uygulamalarına hâkim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir.

Misyon

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, ulusal ve uluslararası çaptaki tüm kurum ve kuruluşların gelişimi için vazgeçilmez kaynaklardan biri haline gelmiş olan bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi alanında uzmanlaşmış, stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayabilen, çağdaş literatürü takip edip yorumlayabilen, teknik ve analitik donanıma sahip, ileri görüşlü, yeniliklere açık ve çok yönlü yönetici adayları yetiştirerek sektörlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunacak tecrübeli mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Eğitim-öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları ve iş birlikleri ile tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’de ve dünyada bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uyarlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve uygulanması konularında etkin şekilde görev alan, değişimi izleyen ve değişim yaratan, öncü bir bölüm olmaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin E-Ticaret ve Pazarlama birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Akademik Kadro

Ali UÇUCU

Araştırma Görevlisi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Hakan TARTAN

Hakan TARTAN

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arda SEZEN

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Melike Aktaş BOZKURT

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Cemalettin Öcal FİDANBOY

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Önder HALİSDEMİR

Önder HALİSDEMİR

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Mine Berra DOĞANER

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ozan GÜLHAN

Ozan GÜLHAN

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Rıza BAYRAK

Doktor Öğretim Üyesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

OSTİMTECH Eğitim Modeli, teorik bilginin, deneyimleyerek, öğrenmenin ve girişimciliğin ön plana alındığı, özgün proje ve çözümler üretmeye odaklı, yetkinlik bazlı bir üçüncü nesil, girişimci, yenilikçi üniversite modelidir. Beceri, bilgi, davranış ve yetkinliği temel alan üniversite kültürüne sahip olan OSTİM Teknik Üniversitesi araştırmacı, yenilikçi, toplumsal fayda ve kalkınmayı temel alan yüksek öğretim modelini yansıtmaktadır. Teorik bilginin çok yönlü pratik yaklaşımla inşa edildiği, deneyimleyerek öğrenmeyi esas alarak oluşturulan ders müfredatları ile bu modeli desteklemektedir. Bu amaçla, kuruluş döneminde yaptırılan araştırmalar ve kurucu ekibimizin ve mütevelli heyetimizin yerel ve uluslararası; akademik ve sektörel tecrübelerine dayanılarak OSTİMTECH Eğitim Modelinde çok sayıda farklılık oluşturulmuştur:

  • Uygulamalı Eğitim Modeli
    OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin çeşitli birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.
  • Girişimcilik Karnesi
    Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş belirli girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür. Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.
  • Fark Yaratan Dersler
    Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

OSTİM Teknik Üniversitesi “sanayinin üniversitesi” olma vizyonu çerçevesinde uluslararası kalitede endüstri ve araştırma odaklı bir eğitim sunmaktadır. Bu kapsamda YBS programı, öğrencilerimizi iş hayatında başarıya taşıyacak biçimde özel olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, en güncel akademik bilgilerle yüksek kalitede bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Öğrenciler Yönetim Bilişim Sistemleri vasıtasıyla bir bilgi sistemleri uzmanı olarak, sorunların merkezine ulaşmak ve çözmek için ihtiyaç duyduğunuz problem çözme, yönetsel ve teknik becerileri kazanacaktır. Edinilen yeteneklerle, karmaşık problemlerin çözümü konusunda iletişim tekniklerini, yeni iş fikirleri oluşturmayı ve teknolojiyi odaklı çözümler geliştirmeyi öğrenecektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar, Yazılım ve Endüstri Mühendisliği gibi teknik alanlardaki disiplinlerle Finans, Pazarlama, İşletme ve Yönetim gibi Sosyal Bilimler disiplinlerinin kesiştiği noktada endüstri ve piyasanın ihtiyaçlarından ortaya çıkmış; insanı, teknolojiyi ve bilişim sistemlerini bir arada yöneten bir disiplindir. Bölümümüz, bugün için sistem tasarımı ve tedarik yönetiminden başlayarak kurumsal kaynak yönetiminin tamamını kapsayan yönetimsel faaliyetler ile ağ ve veri tabanı yönetimi gibi tamamen teknik bilişim alanlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim veren bir bölümdür. Günümüzün rekabetçi koşullarında, Yönetim Bilişim Sistemleri’nin en önemli görevlerinden biri; yöneticilerin karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için birçok kaynaktan toplanan verileri, bir sistem bütünlüğü içinde değerlendirerek yöneticilerin kararına sunmaktır.

Yönetim Bilişim Sistemleri uzmanlarının hem mal hem de hizmet sektörünün hemen hemen tamamında görev almaları mümkündür. OSTİM Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları; iş yeri deneyimi, iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi girişimcilik projesi gibi saha derslerinin katkılarıyla, sektörlerin yönetim ve bilişime yönelik ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda firmaların sistem yaklaşımı ile yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Bölümümüz, bünyesinde belirlenen farklılaştırma ve odaklanma stratejilerimiz doğrultusunda, sektörlerin YBS ihtiyaçlarını farklı bakış açılarıyla giderebilecek bir yapıya sahiptir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanları, bir tarafta sistem tasarımcısı, proje yöneticisi, kalite güvence yöneticisi, iş analisti, iş geliştirme uzmanı, satış ve pazarlama gibi yönetsel faaliyetler ile ilgilenirken; diğer taraftan, veri tabanı uzmanı, veri analisti, ağ sistemleri tasarımcısı, IT uzmanı, konfigürasyon yöneticisi gibi bilişim sektörü ağırlıklı bir görev de yapabilir.

İş dünyasının, sanayinin, kamu sektörünün kalbinde yer alan bir yüksek öğretim kurumu olan OSTİM Teknik Üniversitesi, ülkemizde yer alan önemli bir sanayi merkezinde konuşlanmış ve iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği içerisinde kurulmuştur. OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren haftanın belirli bir gününde; sekizinci dönemin ise tamamında işletmelerde yer alacakları, öğrencilerin teorik eğitimden aldıkları bilgiyi işletmelere, işletmelerden aldıkları bilgiyi teoriye aktaracakları “İş Yeri Deneyimi” uygulamasını geliştirmiştir.

Programımızın ilk senesinde öğrencilerimize temel Yönetim Bilişim Sistemleri altyapısı verilmektedir. Programın ikinci yılından itibaren ise öğrenciler farklı kariyer planlarından birini seçebilmekte ve beş dönem bu alanda uluslararası sertifikasyonlarla desteklenecek şekilde eğitim alacaklardır. Son yarı yılda seçtikleri sektörde uygulamalı staj yapacaklardır. Dolayısıyla, mezuniyetin hemen ardından yüksek bir uyumla iş piyasasına geçiş yapma imkânı sağlanmaktadır.

“Deneyimli Mezun” sloganıyla uygulamalı eğitim modeli kapsamında geliştirilen “İş Yeri Deneyimi” uygulaması ile elde edeceğiniz alan deneyimi sayesinde mesleğinize daha iyi hazırlanacak, öğrenme sürecinde kazandığınız genel kültür, teorik bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları gerçek bir iş yeri ortamı içerisinde üniversite eğitim sürecinizin henüz ilk yılında kullanabileceksiniz. Böylece sahip olacağınız nitelikler ile ulusal ve uluslararası iş dünyasında tercih edilme şansınız artacaktır.

Bölümün öğrenim dili %100 Türkçedir. Hazırlık sınıfı zorunlu değildir, dileyen öğrencilerimiz İngilizce dil becerilerini geliştirmek için hazırlık sınıfı okumayı tercih edebilmektelerdir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üniversitemizde çift anadal ve yan dal yapılabilmektedir. Bu kapsamda Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) bölümü öğrencileri en erken üçüncü en geç beşinci yarıyıl başında çift anadal veya yan dal yapmak istedikleri bölümlerin belirlediği gerekli şartları sağlayarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerde ve ilgili YKS puan türleri ve sıralamaları gözetilerek diğer fakültelerde çift anadal ve yan dal yapabilmektedirler.