Ostim Teknik Üniversitesi eğitim, araştırma, üniversite ve sanayi işbirlikleri ve girişimcilik gibi odaklandığı temel alanlarda “kalite odaklı” yönetim sistemini temel alır. Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

Bu prensipler doğrultusunda, aşağıdaki üç temel alanda her daim bir “mükemmeliyet merkezi olma” gayesiyle hareket edilmektedir.

Eğitim ve Araştırma

Sanayi ve Teknoloji İşbirlikleri

Girişimcilik