Kariyer Planlama ve İş Başı Eğitim Ofis Koordinatörlüğü’müzün Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında, geliştirdiği “İş Yeri Deneyimi” ile stratejik insan kaynağını yetiştireceğimiz ve ülkemizin kalkınması için model olacak uygulamamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Rekabetçi üstünlükler sağlanması, nitelikli insan kaynağının istihdamı ve geliştirilmesine yönelik geliştirdiğimiz işletme uygulamalarında sizlerinde desteği ile birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.

Ülkemizin geleceği için sermaye ve teknoloji transferinin yanında beşeri sermayeninde geliştirilmesi ekonomik büyüme üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşımaktadır.

Eğitim, yalnızca iktisadi kalkınma için değil aynı zamanda bu kalkınmayı destekleyen daha uzun bir süreç için de hayati derecede önem taşımaktadır. Beşeri sermayenin niteliği, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli ölçütlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin tümü;

  • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
  • İş gücünün gerekli nitelik ve nicelik düzeyine ulaştırılması
  • Bu alanda sürekli ve uygulanabilir politikaların oluşturulması ve uygulanmasında başarı sağlamaktadır.

Üretim faktörlerinden biri olan işgücünün kalite ve niteliğini arttırmak ve buna uygun olarak kullanmak kalkınma eğitim arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır.

Ostim Teknik Üniversitesi olarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde Türkiye’de öncü üniversite olma idealiyle öğrencilerimizin bugünden geleceğe hazırlıkları için etkin öğrenme ortamları sağlıyoruz. KARPİEM Koordinatörlüğü olarak hem üniversite öğrencilerimize hem de topluma katkı sağlayacak noktalarda verimli çalışmalar üretebilmesi için geliştirdiği işbirliği modelleri ile öğrencilerimizin üniversite hayatında etkinliğini oldukça yüksek tutmayı hedefliyoruz.

“Doğru işe doğru insan” felsefesi ile 1.sınıfta başlayacağımız Kariyer Planlama sürecinde iş hayatına hazırlayacağımız öğrencilerimizin bilinçli hazırlıkları ile istihdam oranlarımızla alacağımız başarılı sonuçlar alacağıma inanıyoruz.

Üniversitedeki bilgi birikiminin sanayiye, sanayide var olan teknolojinin üniversiteye aktarılma süreci hızlandırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarının içerikleri geleceğin farklılaşan gereksinimleri öngörülerek hazırlanmıştır.

Üniversite öğrencilerimiz haftanın belirli gününde sanayide “İş Yeri Deneyimi” ile görev alıp eğitimden aldığı bilgiyi işletmeye, işletmeden aldığı bilgiyi eğitime aktarması için geliştirdiğimiz model ile KARPİEM Koordinatörlüğü olarak üniversite ile sanayi işbiliği modelinde ilk çalışma “İş Yeri Deneyimi” olacaktır.