OSTİM TEKNİK Üniversitesi olarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesinde Türkiye’de öncü üniversite olma idealiyle öğrencilerimizin bugünden geleceğe hazırlıkları için etkin öğrenme ortamları sağlıyoruz. İşletmelerimizle yürüteceğimiz ortak çalışmaları çok önemsiyoruz.

İşbirliklerimizden biri olmasını istediğimiz İŞLETME UYGULAMALARI dersleri bizim için kritik öneme sahip süreçlerden biri olacaktır.

KARPİEM Koordinatörlüğü, hem üniversite öğrencilerimize hem de topluma katkı sağlayacak noktalarda verimli çalışmalar üretilebilmesi için geliştirdiği iş birliği modelleri ile öğrencilerimizin üniversite hayatında etkinliğini oldukça yüksek tutmayı hedefliyoruz.

«Doğru işe doğru insan» felsefesi ile Kariyer Planlama sürecinde, iş hayatına hazırlayacağımız öğrencilerimizin bilinçli hazırlıkları ile istihdam oranlarımızla alacağımız başarılı sonuçların ülkemizin kalkınmasına değer katacağına inanıyoruz.

Özgeçmişten Öz Gelecek Tasarımına

Bizim için kariyer planlama 1.sınıfta Kariyer Koçu ile öğrencimiz arasında kurulan bağın planlı bir gelişim yolcuğuna dönüşmesidir. Kariyer Planlama merkezi olarak, öğrencilerimizin veya mezunlarımızın gelişim potansiyeline, akademik durumuna, iş hayatındaki beklentilerine, hedeflerine ve teknolojik değişimin getirdiği yeni becerilere hakim olmalarına göre şekillenen bu yolculuğun sonunda başarılı olması için çalışıyoruz.

Öğrencilerimiz öz geçmişleriyle birlikte öz geleceklerini de hazırlatıyor, hayallerini kağıda geçirmelerini sağlıyoruz. Böylece hedeflerini netleştiriyor, onları bu hedefler ve daha fazlası doğrultusunda yönlendiriyoruz.

KARPİEM Süreçlerimiz

Misyon

Dünya’nın değişen senaryosuna uyumlu, dinamik, vizyon sahibi, rekabetçi yapıya sahip ve alanında uzman öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer bilincini oluşturarak kariyer yolculuğunda, öz farkındalıklarını, tercihlerini, değerlerini, tutkularını ve potansiyel kariyer yollarınızı planlamakta yol arkadaşı olmak.

Vizyon

Üniversitemizin tüm birim, akademik program ve akademisyenleriyle iş birliği yaparak öğrenci, mezun ve mensuplarımızın akademik, bilimsel, kültürel araştırma ve çalışmalarını yaratıcı düşünce ve inovasyon ile desteklemek, iş birliği paydaşlarımızla ‘Doğru İşe Doğru İnsan’ felsefesiyle yürüttüğümüz ilgi, yetenek ve beceriler doğrultusunda bireysel kariyer planlama sürecini yürüterek fark yaratmak.