Doktor Öğretim Üyesi

Dilara Gökçen
AKÇAY PAÇ

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Üniversite Organizasyonunda İlk Kez Chief Sustainability Officer -CSO (Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi) Uygulaması

Günümüzde kaynakların hızla kirletilmesi ve tüketilmesi, çevresel sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Çevresel sorunların artmasıyla, bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni yönetim yaklaşımları arayışları önem kazanmıştır. Yeni  yönetim yaklaşımları arasında en önemlilerinden birinin de sürdürülebilirlik olduğu açıktır. Bu nedenle “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılamak” olarak tanımlanan sürdürülebilirlik kavramının kurumlarda uygulamaya geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bütün kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin belirli bir yönetim sistemi içerisinde yürütülmesinde sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirerek oluşturulan bu iyileştirilmiş süreci sürdürülebilir kılmaya çalışan bir kurum olma gerekliliği vazgeçilmezdir.

Sanayinin üniversitesi olmayı kendisine vizyon belirleyerek iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir iş birliği modeli içerisinde eğitim öğretim, araştırma, girişimcilik ve prototip üretim faaliyetlerini yürüten OSTİM Teknik Üniversitesi, toplumsal katkı sağlama sürecinde sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan dolaylı ve doğrudan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirerek bu iyileştirilmiş süreci sürdürülebilir kılmaya büyük önem vermektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de ilk kez bir üniversite organizasyonunda Chief Sustainability Officer-CSO (Kurumsal Sürdürülebilirlik Yöneticisi) kadrosu OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilmiştir.

Bu görevi icra etmek üzere Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Gökçen AKÇAY PAÇ CSO olarak görevlendirilmiştir.