Doktor Öğretim Üyesi

Akif HACINECİPOĞLU

Kurumsal Teknoloji Yöneticisi

Üniversite Organizasyonunda İlk Kez Chief Technology Officer-CTO (Kurumsal Teknoloji Yöneticisi) Uygulaması

Teknoloji konularındaki gelişmelere paralel olarak günümüzde şirketler çalışma alanlarındaki teknolojik gelişmelerin tanımlanması ve kurumun teknolojik gelişiminin yönetimi için Kurumsal Teknoloji Yöneticisi atamaktadırlar.  CTO bir şirket veya projede bilimsel veya teknolojik çalışmaların yönetilmesi alanında yetkili kişi ve yöneticidir. Bu çerçevede ilk defa üniversitede uygulanacak olması ile üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, üniversitenin teknoloji gereksinimlerinin yönetimi, teknoloji ile ilgili politika ve yöntemlerin geliştirilmesi, öğrenci ve eğitmenlerin teknoloji yardımı ile gelişimi konularında yürütücü bir pozisyondadır.

Üniversitemizin kurumsal yönetiminin daha etkin yapılabilmesi için; üniversitenin teknolojik araştırma konularındaki odak noktalarının belirlenip uygulanması, teknoloji geliştirme altyapısının yönetimi, diğer üniversiteler, özel sektör ve devlet ile iş birliği içerisinde koordinasyonun sağlanması, gelir artırıcı stratejiler geliştirilmesi, maliyet kazanç ve yatırımın geri dönüşü analizlerinin yapılması, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile sanayi arasında irtibat noktası olarak bir nevi müşteri ilişkileri sorumluluğunun alınarak iş hayatının ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlikte ve yetkinlikte mezun verilmesi ve projeler sunulmasının sağlanması gerekmektedir. Bu maksatlarla Türkiye’de ilk kez bir üniversite organizasyonunda Chief Technology Officer-CTO (Kurumsal Teknoloji Yöneticisi) kadrosu OSTİM Teknik Üniversitesinde hayata geçirilmiştir.

Bu görevi icra etmek üzere Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Akif HACINECİPOĞLU CTO olarak görevlendirmiştir.