OSTİM Teknik Üniversitesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Üniversitemizin faaliyetleri kapsamında; tüm öğrencilerimize, akademik ve idari tüm personelimize, 3. kişilere mali mevzuat hükümleri, finansal, vergi ve muhasebe ile ilgili tüm bilgileri sağlar. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bu görevini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanır. Muhasebe ve finans işlemlerini, Yüksek Öğretim Mevzuatı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, OSTİM Teknik Üniversitesi Mevzuatı, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Prosedürleri ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerçekleştirir.

OSTİM Teknik Üniversitesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bağlı birimler ve görev alanları;

Üniversitemiz akademik ve idari personelleri ile öğrencilerimizin kullanımına sunulan temel bilgi sistemlerimiz şunlardan oluşmaktadır; Üniversitemizin öngörülen bütçesi için gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplayarak değerlendirmek ve plan, program ve ilkelere göre hazırlamak.

Genel Muhasebe Müdürlüğü

Üniversitemiz muhasebe sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesini ve ilgili ekibin koordinasyonunu sağlamak hizmetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi ilgili yasa ve mevzuat dâhilinde işlemleri hazırlamak.

Finans Müdürlüğü

Üniversitemiz finans sisteminin ödeme, tahsilat ve finansal araçların kullanılmasını ve ilgili ekibin koordinasyonunu sağlamasını, hizmetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için ilgili yasa ve mevzuat dâhilinde işlemleri hazırlamak.

Öğrenci İşlemleri Muhasebe Müdürlüğü

Üniversitemiz Öğrenci işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerinin ve Öğrenci işleri Dairesi başkanlığı çalışanları ile koordinasyonunun sağlamasını, hizmetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için ilgili yasa ve mevzuat dâhilinde işlemleri hazırlamak.