Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Öğrenciler OSTİMTECH Bilişim Güvenliği Teknolojisi programını neden tercih etmeli?

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bu teknolojilerin hammaddesi, girdisi ve çıktısı olan bilginin güvenliği önem kazanmıştır. Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Bilişim Güvenliği (eski adıyla Bilgi Güvenliği) Teknolojisi Programında verilecek olan eğitim programı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilişim güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması, aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilişim güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. bilişim güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Dr. Öğretim Üyesi Levent EMMUNGİL
Bölüm Başkanı

Akademik Kadro

Levent EMMUNGİL

Doktor Öğretim Üyesi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Mutluhan YILMAZ

Öğretim Görevlisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Verini koru, kendini koru!

İş ve Kariyer Alanları

Öğrenci Görüşleri

Üniversite tercihlerimi yaparken araştırmalarımda rastlamıştım üniversitemize. Bilişim Güvenliği bölümünün olması ve sağladığı imkanlar doğrultusunda belki de hayatımın en doğru kararını aldım. Alanında uzman, öğrencilere ilgili akademik kadrosuyla ve ders içerikleriyle üniversite sonrası iş hayatına hazırlandığımı hissedebiliyorum. Uzaktan eğitim döneminde bile oldukça verimli geçen dersler sayesinde kendimi geliştirdim ve kendimi nasıl geliştirebileceğimi öğrendim. Ayrıca çift ana dal programından yararlandığım için diğer bölümümün derslerinden de kendime katkı sağlayabildim. Sektöre hazır ve donanımlı bir şekilde çıkabilmem konusunda aldığım mesleki derslerin çok fazla yararlı olacağını görebiliyorum. Teoride kalmayan uygulamalı dersler, bizleri iş hayatına hazırlarken aldığımız Girişimcilik, İş Yeri Eğitimi gibi dersler ise “Kendi işini kurmak” konusunda yardımcı oluyor.

A. Yavuz KAHRIMAN

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

OSTİM Teknik Üniversitesini seçmemin nedeni; tercih zamanı okulu araştırdığımda teorik olarak gördüğümüz dersleri İş Yeri Deneyimi dersi ile iş yerlerinde uygulamalı olarak deneyimleyerek çalışma hayatına diğer okullara göre 1-0 önde başlamamızı sağlamasıdır. Bundan sonraki zamanlarda ise en çok öne çıkacak ve eleman ihtiyacının en çok hissedileceği bölümün Bilişim ile ilgili bölümler olduğunu düşündüğüm için Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümünü tercih ettim. Bölümümde ders aldığım bütün hocalarımdan çok memnun kaldım. Aynı zamanda bölüm derslerinin arasında yazılım dersi olduğu için birçok uygulama yaparak yazılım alanında da kendimi geliştirme imkanı buldum. OSTİM Teknik Üniversitesi’ne girdiğiniz an evinize gelmiş gibi hissedeceksiniz.

Melda TEKİN

Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Sude PEKER

Üniversite sınavı puanları açıklandıktan sonraki kritik zamanda okul incelemeleri yaptığımda edindiğim fikir OSTİM Teknik Üniversitesini diğer üniversitelerden ayıran en büyük özelliğin bize sunduğu teorik dersleri İş yeri deneyimi dersi ile pratikte pekiştirme fırsatı vermesiydi. Üniversitedeki bölümleri araştırırken çağımızın mesleği olduğunu düşündüğüm Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü karşıma çıktı. Her şeyin teknolojiye yöneldiği bir dönemde en mantıklı gelen seçenekti. Akademik kadrosuna baktığım zamanda hocaların alanında deneyimli ve başarılı olduğunu gördüğüm için bu bölümü tercih ettim. Okulda eğitim gördüğüm Bilişim Güvenliği derslerine ek olarak yazılım alanında da pek çok uygulama yapma imkanım oldu. Siz bir şey istedikten sonra okuldaki akademik kadro elinden geldiği kadar yardımcı olmaktadır. Bu nedenlerden kaynaklı olarak OSTİM Teknik Üniversitesi’nde olmanın herkes için büyük bir şans olduğunu düşünmekteyim.

Sude PEKER

Bilişim Güvenliği Teknolojisi