Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi araştırma ve geliştirme alanında yaşanan gelişmeler ışığında binlerce katma değeri yüksek cihaz, ürün çıktısına sahip sektörlerin başında gelmektedir. Üniversite ve sanayii iş birliğine ihtiyaç duyulan bu alan diğer sektörlerden daha fazla araştırma ve geliştirmeye açıktır. Çoğunluğu yurt dışından ithal edilen ve oldukça da pahalı olan bu cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması, ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinin verimli ve etkin olarak verilmesi, ancak bu alanda iyi eğitilmiş teknik elemanlarla sağlanabilir. Bu durum biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinimi her geçen gün arttırmaktadır.

Ostim Teknik Üniversitesi olarak MYO bünyesindeki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı, sektörü tanıyan, gelecekte oluşabilecek sorunları görerek bunları çözebilecek kapasiteye sahip teknikerler yetiştirecektir. Özellikle sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde, son yıllarda, özel firmaların yanında kurumsal düzeyde biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla biyomedikal merkezlerinin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Bu merkezlerde Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları ve Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları gibi alanlarda sektörün nitelikli tekniker ihtiyacının da karşılanması amacıyla Ostim Teknik Üniversitesi bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı alanda öncü olmak için yola çıkmıştır.

Biyomedikal cihaz teknikerliği mezunları kendi girişimleri ile kendi iş yerlerini kurabilecekleri gibi; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapacak donanıma sahip teknikerler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler. Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Öğretim Görevlisi  Yaşar Barış DOLUKAN
Program Sorumlusu

Akademik Kadro

Çiğdem SERDENGEÇTİ

Doktor Öğretim Üyesi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Yaşar Barış DOLUKAN

Öğretim Görevlisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Eğer fikrinizi yazıya dökemiyorsanız, onu kodlayamazsınız.

İş ve Kariyer Alanları

Öğrenci Görüşleri

Mertcan Akyıldız

Öncelikle size OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etme sebeplerimden bahsetmek isterim. OSTİM Teknik Üniversitesi sanayi sektörü ile iç içe olan bir üniversitedir. Bize iş hayatında karşımıza çıkabilecek problemlerden bahsedip öğrenciliğimiz boyunca proje fikirlerimizi önemseyip hayata geçirmemize yardımcı olmakta ve sektörün içinde deneyimleyerek öğrenmemizi sağlamaktadır. Eğitimimiz boyunca bizlere staj imkânı sunmakta, öğrencilerine çeşitli alanlarda eğitimler ve sertifikalar vermektedir. Üniversitemizde öğrencileriyle birebir ilgilenen, her konuda ellerinden geleni yapan akademisyenler bulunmaktadır. Yeni girişimciler yetiştirmekle birlikte bize sundukları atölyeler ve çalışmalar vazgeçilmez unsurlarındandır. Ekip çalışmamızı geliştirmemizi, iletişim becerilerimizi ve sosyal becerilerimizi arttırmayı önemseyen bir üniversitedir. OSTİM Teknik Üniversitesi’ne kendimi geliştirme fırsatı verdiği ve bana kattığı birçok olumlu özellik için minnettarım. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum.

Mertcan AKYILDIZ

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Melike Aslantepeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etmemdeki en önemli amaç sağlık alanına ilgi duymam ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programının bu üniversitede birçok avantaja sahip olmasıdır. Okulumuzun tanıtım bilgilerinde; eğitimin ve bize sunulacak imkanların çok yararlı olacağını gördüm. Üniversitemiz bize hem en iyi şekilde eğitim veriyor hem de iş potansiyeli kazandırıyor. OSTİM Teknik Üniversitesi’nde olmaktan çok memnunum. Bu üniversiteden mezun olduğumda çok iyi yerlere geleceğime inanıyorum

Melike ASLANTEPELİ

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
MervenurAlaca

OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etmemin sebebi; başta çevrem olmak üzere bütün insanlığa katkı sağlayabilecek, onların hayatlarını kolaylaştırabilecek icatlar geliştirmek ve alanımda daha iyi bir hizmet verebilmekti.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında sağlık sektörü ve sanayi ile iş birliği içerisinde hizmet veren, bu sahadaki problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, hem teorik hem de uygulamalı, kaliteli bir eğitim verdiğini düşündüğüm için OSTİM Teknik Üniversitesi’nde okumayı tercih ettim.

Okulun önemli isimlerden oluşan akademik kadrosu, bunu derslerde değerli öğrencilerine her zaman hissettirdiği için bu üniversitedeyim. Öğretim üyelerinin önemli tecrübe ve bilgilerinden yararlanarak kendinizi en iyi şekilde geliştireceğinize inanabilirsiniz. Diğer yandan okulumuz, öğrencileri iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaya çalışmaktadır. Okulumuzda faydalı olacak seminerler düzenlenmektedir. Mezun olduğunuzda sadece diploma almayacak, aynı zamanda sektör tecrübesi de edinmiş olacaksınız

Mervenur ALACA

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi