Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi araştırma ve geliştirme alanında yaşanan gelişmeler ışığında binlerce katma değeri yüksek cihaz, ürün çıktısına sahip sektörlerin başında gelmektedir. Üniversite ve sanayii iş birliğine ihtiyaç duyulan bu alan diğer sektörlerden daha fazla araştırma ve geliştirmeye açıktır. Çoğunluğu yurt dışından ithal edilen ve oldukça da pahalı olan bu cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılması, ülke ekonomisine ve sağlık hizmetlerinin verimli ve etkin olarak verilmesi, ancak bu alanda iyi eğitilmiş teknik elemanlarla sağlanabilir. Bu durum biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme çalışmalarını yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinimi her geçen gün arttırmaktadır.

Ostim Teknik Üniversitesi olarak MYO bünyesindeki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı, sektörü tanıyan, gelecekte oluşabilecek sorunları görerek bunları çözebilecek kapasiteye sahip teknikerler yetiştirecektir. Özellikle sağlık alanında teşhis, tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme, bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde, son yıllarda, özel firmaların yanında kurumsal düzeyde biyomedikal cihazların teknik servis desteğinin artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığının da çalışmaları vardır. Bu sektörün ve hizmet gücünün geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla biyomedikal merkezlerinin hastanelerde kurulması ve geliştirilmesi yönünde büyük adımlar atılmaktadır. Bu merkezlerde Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları ve Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları gibi alanlarda sektörün nitelikli tekniker ihtiyacının da karşılanması amacıyla Ostim Teknik Üniversitesi bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı alanda öncü olmak için yola çıkmıştır.

Biyomedikal cihaz teknikerliği mezunları kendi girişimleri ile kendi iş yerlerini kurabilecekleri gibi; resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yapacak donanıma sahip teknikerler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim halindedirler. Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Misyon

Hızla gelişen biyomedikal sektörü geniş yelpazeye sahip cihaz geliştirme potansiyeline sahiptir. Ostim’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslararası rekabetçilik düzeyinin araştırılmasına yönelik yapılan “Ostim Rekabetçilik Analizi”nin en önemli sonuçlarından birisi de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip medikal cihaz pazarının Ostim’de kuruluşundan bu yana gelişmiş olan medikal sanayisi için bir rekabet fırsatı içermektedir. Medikal pazarı ve sanayisinin; yurt içi ve yurt dışında sürekli büyüyen bir pazara sahip olması, katma değeri yüksek, yenilikçi üretime açık olması, ülkemizde halen % 85 dışa bağımlı olmakla birlikte millileştirme ihtiyacının zorunlu olduğu stratejik ve bu nedenle milli politikalarla desteklenen bir sektör olması, pazarın büyüklüğü ve cazibesi hakkında oldukça önemli fikirler vermiştir.

Bu fırsat ve fikirden yola çıkarak, yerel dinamiklerimize baktığımızda Ankara ve özellikle Ostim, medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahiptir. Ostim’de sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları mevcuttur. OSTİM Teknik Üniversitesi bu bilgi birikimi ve üretim yeteneğini akademik bakış açısıyla birleştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve rekabete uygun insan kaynağını sağlayacaktır.

Vizyon

OSTİM bölgesi medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahiptir. Sağlık sektörü alıcıları açısından önemli bir merkez olduğu gibi, yerel kalkınma içinde önemli bir rekabet fırsatı sağlayan bir bölgedir. Medikal sanayi ile yapısal anlamda büyük benzerlikler gösteren ve birçok yenilikçi ürünün geliştirilmesinde etkin rolü olan Savunma sanayi de Ostim’de mevcut olup, medikal sanayini destekleyici niteliktedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi alanında çalışan Ostim ekosisteminde bulunan firmalar ile OSTİM Teknik Üniversitesi işbirliği her geçen gün artan öneme sahip sektörde sistematik bir eğitim altyapısı kurarak bu alanda çalışma yapmak isteyen işletmelere akademik destek verilecektir. Ülkemizin biyomedikal sektöründe katma değeri yüksek çıktılara sahip üretim alanında söz sahibi olabileceği ve bu alanda yetişmiş nitelikli teknikerler ile örnek bir yapı oluşturulabilecektir.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüöğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Bilgisayar Programcılığı alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Bilgisayar Programcılığı alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Bilgisayar Programcılığı alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Bilgisayar Programcılığı sektörünün gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Akademik Kadro

Çiğdem SERDENGEÇTİ

Doktor Öğretim Üyesi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Yaşar Barış DOLUKAN

Öğretim Görevlisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web tabanlı eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Oyunlaştırma

İş fikri geliştirme