E-Ticaret ve Pazarlama

Dijitalleşen dünyamızda işletmeler her geçen gün işlerini daha fazla online ortama taşımakta,  e-ticaret ve dijital pazarlama her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Sektörün bu konuda Dünya’da ve Türkiye’de kalifiye insan kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. Programımız geleceğe yön verecek olan e-ticaret ve dijital pazarlama konularında yüksek bilgi birikimine ve pratik bilgiye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüzün müfredatında, Sosyal Medya Yönetimi, Arama Motoru Optimizasyonu ve Görsel İletişim Tasarımı gibi yenilikçi ve sektörün önemsediği dersler yer almaktadır. Tüm müfredatımız sektörün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz üniversitemizin uygulamalı eğitim modeli sayesinde, üniversitedeki ilk yılından itibaren e-ticaret yapan işletmelerde ve dijital pazarlama ajanslarında eğitim almakta ve deneyim kazanmaktadır.

Mezunlarımız, özel sektörde ve kamu kurumlarında e-ticaret uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı ve içerik yöneticisi olarak iş bulabilmektedir.

Programımızın dili Türkçedir.

Misyon

E-ticaret ve pazarlama alanında sektörün ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikimine sahip mezunlar vermektir.

Vizyon

E-ticaret ve dijital pazarlama konularında en yeni teknolojilere hâkim, istatistiki bilgileri yorumlayan, yazılım ve tasarım alanında donanımlı bireyler yetiştirmeye kendini adamış bir program olmaktır.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı Mezunlarının İstihdam, İş ve Kariyer Alanları

Mezunlarımız, Kamu kurumlarının (Belediye, Üniversite, Bakanlıklar gibi) kurumsal iletişim departmanlarında, Özel kurumların kurumsal iletişim departmanlarında, Tüm işletmelerin pazarlama departmanlarında, Dijital medya ve pazarlama ajanslarında, E-ticaret Uzmanı, Dijital Pazarlama Uzmanı, Sosyal Medya Yöneticisi, Kurumsal İletişim Sorumlusu, İçerik Yöneticisi ünvanları ile çalışabilmektedirler.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin E-Ticaret ve Pazarlama birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

E-Ticaret ve Pazarlama

Akademik Kadro

Nusret YURTER

Doktor Öğretim Üyesi

E-Ticaret ve Pazarlama

Doğuş YÜKSEL

Öğretim Görevlisi

E-Ticaret ve Pazarlama Bölüm Başkanı

Bora ÖÇ

Öğretim Görevlisi

E-Ticaret ve Pazarlama

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.