Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Misyon

Hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisi alanında ülkemizin yurtdışındaki otomotiv üreticileri ile rekabet edebilir bir yapıya erişmesi için önemli sayıda yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı vardır. Hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisi programı ile OSTİM bünyesinde elektrikli araç alanında bilgi birikimi olan veya bu alanda çalışmayı hedefleyen firmalar ile bilgi alışverişinde bulunarak programın alt yapısı güçlendirilerek ülkemizde ki katma değeri yüksek üretim alanlarından biri olacağı ön görülmektedir. OSTİM ülkemizin en büyük sanayi bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Çok farklı iş kollarında önemli miktarda üretim kapasitesi ve bilgi birikimine sahiptir. OSTİM Teknik Üniversitesi bu bilgi birikimi ve üretim yeteneğini akademik bakış açısıyla birleştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve rekabete uygun insan kaynağını sağlayacaktır. 

Vizyon

OSTİM bölgesinde 23 adet otomotiv yan sanayi imalat alanında hizmet veren firma bulunmaktadır.  Firmalar ile işbirliği yapılarak hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi alanında yan sanayi imalat yapmasının önü açılacaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak önemi her geçen gün artan yenilebilir enerji kaynağı alanında sistematik bir eğitim altyapısı kurarak bu alanda çalışma yapmak isteyen işletmelere akademik destek verilecektir. Bu sayede ülkemizin bu rekabetin yoğun olduğu ve katma değeri son derece yüksek çıktılara sahip üretim alanında söz sahibi olabileceği bir yapı oluşturulabilecektir. 

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüöğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Lojistik Ön Lisans Programı’nın Üzerine İnşa Edildiği Beş Yeni Odak Noktası

  • Bilim (Akademik)
  • İş Dünyası (Sanayi ve Endüstri)
  • Teknoloji (Bilişim ve Otomasyon)
  • Toplum (Üretici ve Tüketici)
  • Otorite (Vizyon ve Politika)

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüöğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Hibridve Elektrikli Taşıtlar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında sektörün gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Akademik Kadro

Bakhtiyar NAJAFOV

Öğretim Görevlisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Cemil Baki KIYAK

Öğretim Görevlisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Mehmet İrfan GEDİK

Öğretim Görevlisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Gülüstan Tuğçe ALVALI

Öğretim Görevlisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.