İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

İnsansız hava aracı (İHA) fiziksel olarak içinde insan bulunmayan bir tür uçan araçtır. İHA’ların en önemli ve olmazsa olmaz bileşeni, yer tabanlı bir kontrolör ile uçak arasında bir iletişim sistemdir. İçinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca uygun ekipman (video kamera, fotoğraf makinesi, GNSS, lazer tarama cihazı, vb.) taşıyan, uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak görevini icra edebilen bir çeşit uçaktır. İHA’ların askeri, sivil (hobi ve ticari) ve bilimsel amaçlı profesyonel kullanımları ülkemizde ve tüm dünyada hızla artmakta, bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu konunun daha fazla gündem oluşturacağı değerlendirilmektedir.

İnsansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj gibi uygun pozisyonlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmesini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı; platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman; uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip olur. Program mezunlarının almış olduğu eğitim, insansız hava aracı sektörünün dinamiklerini öğrenmesini ve gelecek yıllarda sektörde yaşanacak büyüme ile kendini bu iş kolunda konumlandırma imkanını sağlayacaktır.

Misyon

Öğrencilerimizi İnsansız Hava Araçaları Teknolojileri ve Operasyonları programında hem teorik hem de uygulamalı bir altyapı ile donatarak, kendisini sürekli yenileyen, analiz yapabilen,pratik tasarım kabiliyetlerini geliştirebilen, girişimci, keşfetmeye meraklı ve takım çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirmek ve Türk Sanayi’nde fark yaratacak “İnsansız Hava Araçaları Teknolojileri ve Operasyonları Teknikeri ” olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturan, üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi şekilde harmanlandığı bir bölüm olarak hem Ar-Ge alanında hem de eğitim dünyasında en iyi ilk beş Mekatronik programından biri olarak yer almaktır.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Mekatronik Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Mekatronik Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Mekatronik alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Mekatronik alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Mekatronik alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Mekatronik sanayinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

Akademik Kadro

Alpaslan DURMUŞ

Doktor Öğretim Üyesi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı

Cebrail ÖLMEZ

Öğretim Görevlisi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.