Lojistik

Geleceğin çok katmanlı ve kompleks yeni küresel dijital ticari platformlarında lojistik ve tedarik zinciri bilgilerinin değerli bir hale gelmesi ile birlikte; daha dinamik, etkili, verimli ve maliyet-etkin lojistik ve tedarik zinciri süreç uygulamalarını yaratmak ve yönetmek, lojistik ve tedarik zinciri profesyonellerinin, yöneticilerinin ve iş görenlerinin temel görev alanlarını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla hizmetüretim ve sanayi sektörlerinin temel belirleyicisi konumunda olan yeni nesil geleceğin lojistik ve tedarik zinciri liderleri ile ara insan gücü” tüm bu değişimlerin; kaynağı, üreticisi, yöneticisi, uygulayıcısı, destekçisi ve idamecisi olacaktır.

Dr. Öğretim Üyesi Doğan KARADOĞAN 
Bölüm Başkanı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Sektörlerinde Yer alan Organizasyon, İşletme ve Firmaların Bugün Kazanmak İstedikleri Temel Yetenek Alanları:

Akademik Kadro

Doğan KARADOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

Lojistik

Pelin Karaca KALKAN

Öğretim Görevlisi

Lojistik

Egehan ÖZKAN

Öğretim Görevlisi

Lojistik

Hacı Bayram BULGURLU

Doktor Öğretim Üyesi

Lojistik

Dijitalleşen Çağımızın Kilit Noktası

İş ve Kariyer Alanları

Öğrenci Görüşleri

OSTİM Teknik Üniversitesi sanayi sektörü ile iç içe olan ilk ve tek üniversitedir ve size öğrencilik hayatınızda yapabileceğiniz projeleri rahatlıkla yatırımcılara sunabilme imkanı sağlamaktadır. Bu yüzden OSTİM Teknik Üniversitesi tercih listemin başında yer aldı. Öğrenim süreciniz boyunca staj fırsatı sunmakla beraber birçok eğitim ve sertifika programlarına aracı olmaktadır. Tüm bunların yanında üniversitemiz modern teknolojik gelişmeleri takip ederek bu yönde eğitim vermektedir. Lojistik bölümünün diğer üniversitelerdeki bu bölümlerden ayrılan özelliklerinden biri ise; akademisyenler ile rahatlıkla bilgi paylaşımı yapıp konular hakkında tartışabilmemizdir. Ayrıca akademisyenlerimizin yetkin bilgileri sayesinde bizler eğitim hayatımız boyunca gerek akademik gerekse reel hayatımız için hazırlanırız. İş Yeri Deneyimi dersimizin ön planda olmasından dolayı, derste öğrendiğimiz bilgilerin iş hayatında nasıl ve nerede kullanılması gerektiğini öğretilmektedir.

Tuana Begüm ÖNER

Lojistik
Müge KARABACAK

OSTİM teknik üniversitesini tercih etmemin sebebi, öncellikle öğrenim süresi boyunca staj imkanı ile öğrencilerine öğretim hayatları boyunca yoğun uygulama ve deneyim olanakları sunarak gerçeğe yakın bir eğitim sağlamaları olmuştur. Bununla birlikte Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile öğrencilerine kayıt oldukları bölümün yanı sıra ek yetkinlik ve beceriler vermeyi de hedefliyor. OSTİM Teknik Üniversitesi girişimciliği destekleyen bir üniversite olması dolayısıyla öğrencilerin kayıt olduğu andan mezuniyetlerine kadar devam eden sürede çeşitli seviye ve türlerde girişimcilik ders ve uygulamaları geliştirerek öğrencilerine ‘Girişimcilik Karnesi’ ile kendi işini kurma fırsatı da sağlanmaktadır. Mezunların gerek ulusal gerekse uluslararası çalışabilecek mesleki ve kişisel donanıma sahip olmasının hedeflenmesi Lojistik Bölümü ve OSTİM Teknik Üniversitesi’ni tercih etmemde etkili olmuştur.

Müge KARABACAK

Lojistik
Metehan KILIÇASLAN

Sizlere öncelikle OSTİM Teknik Üniversitesi’ni neden tercih ettiğimden bahsetmek isterim. OSTİM havzası, Ankara ve Türkiye sanayii içerisinde önemli ve öncül bir rol alan organize sanayi bölgesidir. OSTİM Teknik Üniversitesi’ni diğer üniversitelerden ayıran en büyük özelliği ise; okulumuzda edinilen bilgilerin uygulamaya dökülmesi, bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin arttırılmasında özgün proje ve çözümler üreterek bölge ve ülke kalkınması için sorumluluk alan 3. Nesil yenilikçi bir üniversite olmasıdır. Okulumuzun akademisyenleri bizleri, dünya ekosistemleri üzerinde uluslararası rekabet koşullarına en iyi şekilde hazırlayarak üretimi ve istihdamı arttırmaya, global olarak ise nitelikli iş gücü ve genç girişimcilerin kazandırılmasına önemli katkı sağlamaktadırlar. Lojistik Bölümü öğrencileri olarak bölümümüz ve akademisyen hocalarımız bizlere; hızla büyüyen dünya ticaretini, günümüz ve gelecek iş çevresini, zamanla değişen toplum yapısını, Lojistik 4.0 ve Endüstri 4.0 bileşenleri ve ağ-network yapılarını aktarmaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin avantajlarından birisi, şehir merkezi içerisinde bulunması ve ulaşım kolaylığıdır. Okulumuzun Haziran ayı itibariyle ilk mezunlarından birisi olsam da, bu değerli ailenin daima bir parçası olmaktan mutlu ve gururluyum.

Metehan KILIÇASLAN

Lojistik
Selin Su YİĞİT

OSTİM Teknik Üniversitesi alışılmışın dışında bilim ve teknolojiyi uygulayamaya döken mezunlar verebilmeyi hedeflemektedir. Teorik bilgilerimizi pratiğe dökebildiğimiz İş Yeri Deneyimi derslerimiz sayesinde, mesleğimizi mutfağında öğrenme imkanımız oldu. Böylece iş hayatını ve akademiyi birbirinden ayrı değil birbirine entegre bir bütün olduğunu ve bunu geliştirecek olanın bizler olacağını bizzat deneyimledik. ‘Sanayinin Üniversitesi’ mottosuna uygun, uluslararası standartlarda teknolojik altyapısı ve güçlü akademik kadrosu ile bizlere çok büyük değerler kattığını söylemek isterim. OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi olarak akademisyenlerimiz sayesinde gerekli bilgi ve birikime sahip, üreten ve girişimci ruhlu bir mezun olarak iş dünyasında yerimi alacağım.

Selin Su YİĞİT

Lojistik
Furkan ERKAN

OSTİM Teknik Üniversitesini seçmemdeki ana neden sanayi üniversitesi olmasıydı. Kamu ve özel sektörde staj imkanı sağlayan üniversitemizden 2 yıllık tecrübeli olarak iş hayatına atılmak benim için çok değerliydi. Ayrıca staj süresince lojistik sektörünün bizden beklediklerini öğrenmiş oldum. Beklentilere göre misyon ve vizyonumu şekillendirme olanağım oldu. Staj esnasında gördüğümüz sorunları çözebilmek için projeler geliştirdik ve projelerimizle şirketler, iş süreçlerinde etkililiği ve verimliliği arttırabilecek yolları bizimle görmüş ve uygulamış oldular. Üniversitedeki girişimcilik eğitimleri, projeleri ve uygulamalı atölyeleri sayesinde girişimci bakış açısına sahip oldum. 21.yy becerileriyle sentezlenen lojistik ve ortak dersleri sayesinde OSTİM Teknik Üniversitesi’nden mezun olduğumda sadece diploma değil ayrıca birçok yetenek kazandım. Bunlardan birisi ve en önemlisi sürekli eğitim bilincimin oluşmuş olmasıydı. Bu düşünce ile aldığım sertifika eğitimleriyle sektörde karşılaştığım olaylara çok yönlü bakabilmem doğru adımlar atmamı sağlamıştır. Lojistik bölümünden bahsetmek gerekirse Doğan hocamın her zaman söylediği sözü paylaşmak isterim; “Dünyada dolaşan paranın yarısı lojistik sektör tarafından yönetilmektedir.” Bu yönüyle de birçok alanda çalışabilme imkanı sağlayan bölümümüz uygulamalı eğitimiyle lojistik sektörün aradığı kişiyi yetiştirmektedir. Hocalarımız yenilikçi konularla bizi güncel tutarak geleceğin lojistik sektörüne hazır bir şekilde girebilmemizi ve teknoloji yakalı lojistik profesyoneli olmamızı sağladılar. OSTİM Teknik Üniversitesine ve değerli akademisyenlerine her şey için teşekkür ediyorum.

Furkan ERKAN

Lojistik