Makine

Makine programı; günlük hayatta kullanılan birçok makine veya sistemin tasarımından üretimine kadarki süreçlerin teorik altyapılarının yanı sıra pratik uygulamalarının da yapıldığı bir eğitim-öğretim programıdır.

Program müfredatı sektörün ihtiyaç duyduğu yenilikçi düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, problem çözebilen, proje tabanlı düşünebilen, tasarım ve üretim becerisi bulunan teknik insan kaynağı yetişebilecek şekilde oluşturulmuştur. Programın birinci ve ikinci dönemlerinde servis derslerinin yanı sıra malzeme, imalat yöntemleri, bilgisayar destekli teknik resim, bilgisayar destekli tasarım, CNC programlama gibi sanayide faydalı olabilecek dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Bu dönemlerde kazanılan iş yeri deneyimi tecrübeleri de dikkate alınarak bilgisayar destekli üretim, 3 boyutlu üretim, ölçme teknolojileri, makine elemanları, metal ve ekstrüzyon kalıpçılığı gibi derslerle sektörel işleyişe uygun başka kazanımları da sağlayacak dersler yine uygulamalı olarak verilmektedir.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Misyon

Makine programında öğrencilerimizi hem teorik hem de uygulamalı bir altyapı ile donatarak, kendisini sürekli yenileyen, analiz yapabilen,pratik tasarım kabiliyetlerini geliştirebilen, girişimci, keşfetmeye meraklı ve takım çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirmek ve Türk Sanayisi’nde fark yaratacak “Makine Teknikeri ve Teknik Eleman” olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturan, üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi şekilde harmanlandığı bir bölüm olarak hem Ar-Ge alanında hem de eğitim dünyasında en iyi ilk beş Makine programından biri olarak yer almaktır.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Makine Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Makine Bölümü öğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Makine alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Makine alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Makine alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Makine sanayinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Öğretim Elemanlarımız

Makine Bölümü Öğretim Üyelerimiz alanlarında yaptıkları çalışmaların yanında birçok teknik projede yer almışlardır. Teknik bilgilerinin yanında pratik bilgiye de haizdirler. Akademik tecrübelerinin yanında her birinin özel sektör tecrübesi de mevcuttur. Bu kapsamda, MYO çatısı altında akademik projelerin yanında üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik projeleri de teşvik edilmektedir.

Makine

Akademik Kadro

Turan ŞİŞMAN

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu Müdürü / Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı

Serkan GÜNEŞ

Öğretim Görevlisi

Makine Programı Sorumlusu

Ali BALBAY

Öğretim Görevlisi

Makine

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Uygulamalı Eğitim

Staj

Mesleki Eğitim

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.