Mekatronik

Yüksek katma değerli ürün üretmek OSTİMTECH MYO Mekatronik Programı mezunlarının müfredatlarının her detayında yer almaktadır.  OSTİMTECH Mekatronik Programı tamamen pratik odaklıdır.

Bu anlamda, öğrenci Savunma Sanayi, Malzeme İşleme, Havacılık, Tıp, Otomotiv, Dijital Kontrollü Makineler gibi alanlarda, başta tersine mühendislik olmak üzere kullanımına verilen donanımlara yönelik;

  • Tasarlanan projelerin üretilmesini sağlamak,
  • Çalışma alanında kullanılmak üzere akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, ölçüm ve incelemeler yapmak,
  • Elektromekanik cihaz olarak bilinen mekatronik sistemlerin montajı, demontajı, test edilmesi, servis edilmesi ve bakım  kontrolünün yapılmasını sağlamak,
  • Elektronik ve mekatronik arızaların giderilmesini sağlamak,
  • Mesleki sorumlulukları içerisinde bulunan kalibrasyonları, ölçü ve ayarları yapmak gibi hususlarda bilgi ile donatılması sağlanacaktır. 

Mekatronik teknikeri; bilişim teknolojileri başta olmak üzere, teknolojik alanda bulunan her türlü elektronik, mekanik ve elektrikli cihazların üretilmesinden bakım ve onarımlarının yapılmasına ve işletilmesine kadar tüm detayları ile ilgilenen kişidir. 

Program, öğrencilere Mekatronik Teknikerliği alanında kullanılan sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere etkin bir şekilde çalışabilecekleri mesleki becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak temel mekanik teknolojisi alan bilgilerinin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanacaktır.

Misyon

Öğrencilerimizi Mekatronik programında hem teorik hem de uygulamalı bir altyapı ile donatarak, kendisini sürekli yenileyen, analiz yapabilen,pratik tasarım kabiliyetlerini geliştirebilen, girişimci, keşfetmeye meraklı ve takım çalışmasına yatkın bireyler olarak yetiştirmek ve Türk Sanayi’nde fark yaratacak “Mekatronik Teknikeri ve Teknik Eleman” olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yetiştirdiği teknikerlerin, edindiği bilgi ve beceriler ile teknolojiye katkı yapabilen, yeniden üretmeye yönelik bir alt yapı oluşturan, üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi şekilde harmanlandığı bir bölüm olarak hem Ar-Ge alanında hem de eğitim dünyasında en iyi ilk beş Mekatronik programından biri olarak yer almaktır.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Mekatronik Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Mekatronik Bölümü öğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Mekatronik Bölümü öğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

Ülkemize ve dünyaya katkı

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Mekatronik alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Mekatronik alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Mekatronik alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Mekatronik sanayinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Mekatronik

Akademik Kadro

Esra YÜKSELTÜRK

Doktor Öğretim Üyesi

Mekatronik

Abdulhamit SEVGİ

Öğretim Görevlisi

Mekatronik

Mustafa GÜNEŞ

Öğretim Görevlisi

Mekatronik

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Ders içi ve dışı etkinlikler

Web Tabanlı Eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama ve Öğrenme

Staj

Mesleki Eğitim

Sosyal Etkinlikler

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ortak çalışma ve takım oluşturma

Uygulamalı eğitim

İş yeri eğitimi

Seminer

Teknik Gezi

Ödev

İş fikri geliştirme

Oyunlaştırma

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.