Silah Sanayi Teknikerliği

Silah sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli gelişim içerisindedir. Son zamanlarda Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından artırılan devlet destek politikaları ile Türk savunma sanayinde ihtiyaç duyulan kritik teknolojilerin, tasarım kabiliyetlerinin en yüksek oranda yurt içinden karşılanması ilke edinilmiş, yurt içindeki yerli ana yüklenicilerin sorumluluğunda yürütülecek olan özgün tasarım programlarına ağırlık verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan MİLGEM Korveti, Atak Taarruz Helikopteri, Altay Tankı, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Hürkuş Eğitim Uçağı, Göktürk-1 Gözetleme uydusu, Süratli Müdahale Botları, Yeni Tip Karakol Botları, Milli Piyade Tüfeği, Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Hava Savunma ve Füze Sistemleri projeler arasında yer almıştır. Bu hızlı yükselişin sürdürülebilirliği için bundan sonra bu alanda çalışabilecek nitelikli teknik elemanlara ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Ayrıca silah sanayi teknolojileri, özel ve sürekli eğitime sahip olabilecek kişilerin çalışması gerekli kıldığı için bu alanda çalışacak yetişmiş insan kaynağı oldukça önemlidir.

OSTİM Teknik Üniversitesinin yer aldığı OSTİM Sanayisi, savunma sanayisine hizmet veren birçok küçük, orta ve büyük ölçekli firmanın yer aldığı bir havzadır. Ayrıca üniversitenin Ankara’da   konumlanması itibari ile savunma endüstrisinde kullanılan silah, top, mühimmat, füze, askerî uçak, askeri araçlar, gemi, elektronik sistemler, gece görüş cihazları, holografik silah nişangâhları, lazer mesafe ölçerler, lazer nişangahlar, el bombaları, kara mayınları, ağır makinalı silahlar gibi ürünlerin üretim ve ticaretini yapan firmalara ve organize sanayi bölgelerine yakın konumdadır. Dolayısıyla bu bölgede savunma endüstrisindeki ürünlerin seçimi, analizi, tasarımı, bakım ve onarımını yapabilecek kişilere ihtiyaç oldukça fazladır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Programı bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip SİLAH SANAYİ TEKNİKER’i bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon

Vizyon

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren işletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin E-Ticaret ve Pazarlama birimlerinde ilk yılda her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Silah Sanayi Teknikerliği

Akademik Kadro

Ali ARI

Öğretim Görevlisi

Silah Sanayi Teknikerliği

Zehra SEVER

Öğretim Görevlisi

Silah Sanayi Teknikerliği

Şemsettin ÖZDEMİR

Profesör Doktor

Silah Sanayi Teknikerliği

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web tabanlı eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.