Yönetmelikler

OSTİM Teknik Üniversitesi
Ana Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yaz Öğretimi Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
İhale Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliği

OSTİM Teknik Üniversitesi
Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

OSTİM Teknik Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Bilimsel Yayın Teşvikleri İle Üniversite Gelirlerinden Yapılacak Ödemelerde İlişkin Uygulama Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Girişimcilik ve Liderlik Ofisi Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Kütüphane ve Dökümantasyon Hizmetleri Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Burs, İndirim ve Sosyal Yardım Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Çift Anadal Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulu Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yan Dal Programı Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yatay Geçiş Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Proje Yönetim Ofisi Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Seyehat Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Kalite Güvence Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Kayıp - Buluntu Eşya Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Açık Bilim Politikası Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
İktisadi İşletme Çalışma Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Etik Kurul Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
İdari Personel Disiplin Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Akademik Personel Disiplin Süreçleri Yönergesi

OSTİM Teknik Üniversitesi
Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Çalışma Yönergeleri

OSTİM Teknik Üniversitesi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Usul Esaslar

OSTİM Teknik Üniversitesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışan Usul Esaslar