OSTİMTECH'de
Dünya Seni
Bekliyor !

OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, üniversite-sanayi iş birliği modeli temelinde öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile özgüvenli, girişimci ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek iş yeri deneyimli mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Fakültemizde öğrenciler birinci sınıftan mezuniyetlerine kadar geçen süre boyunca bölümleri ile ilgili iş yerlerinde eğitim almaktadırlar. Böylece okulda edindikleri teorik bilgileri pekiştirme ve gerçek uygulamalarını görme fırsatını bulmaktadırlar. Aynı zamanda, bölümlerimize ait ders programlarımızda yer alan tasarım derslerinin yanı sıra, kuramsal ve teorik dersler disiplinler arası iş birliğini geliştirici niteliktedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; sağlıklı, konforlu, estetik, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, dayanıklı ve özgün iç mekânların ve yakın çevrelerinin tasarlanmasına yönelik mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik bir programdır.

Endüstriyel Tasarım Bölümü; endüstride bilhassa seri üretilmesi planlanan, şahsi ya da kurumsal ürünleri; işlevsellik, ergonomi ve maliyet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlayabilen, ürünlerin üretim metot ve süreçlerini planlayabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizde tüm bölümlerimiz aynı eğitim ortamını paylaşan öğrencilerimizin çok disiplinli bir yaklaşımla çok yönlü düşünme, tasarlama, uygulama ve yönetme becerilerine sahip olmaları üzerine kurgulanmış ve organize edilmiştir.

Öğrencilerimizin tasarım odaklı ve modern nitelikleriyle öne çıkan programlarımızdan mezuniyetleri sonrası hem ulusal hem de uluslararası ortamlarda hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor, başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Serhan DAĞTAŞ
Fakülte Dekanı

Endüstriyel Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Sanayi Dünyasının Üniversitesi

Etkinlikler