Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Bölümü, endüstride bilhassa seri üretilmesi planlanan, şahsi ya da kurumsal ürünleri; işlevsellik, ergonomi ve maliyet gibi koşulları göz önünde bulundurarak tasarlayabilen,  ürünlerin üretim metot ve süreçlerini planlayabilen kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümün mezunları; yeni ürün tasarlama ya da var olan ürünlerin geliştirilmesi süreçlerinde farklı disiplinlerle koordineli çalışarak, problemlere çözümler üretebilir ve bu sürecin başarıyla yürütülmesini sağlayabilirler.

Endüstriyel tasarımcı, ürün tasarımlarında sanat ve mühendisliği birleştirir. Endüstriyel tasarımcılar bir ürün için stil ve işlev oluştururken kullanıcı deneyimine odaklanır. Ürün, sistem, servis ve deneyim tasarımcısı olarak tanımlanan endüstriyel tasarımcılar oyuncaktan mücevhere, mobilyadan dayanıklı ev aletlerine, endüstriyel ekipmanlardan motorlu taşıtlara kadar geniş bir yelpazede çalışma imkanı bulabilirler. Küreselleşen dünyada rekabetin artmasıyla; üretilen ürünlerin hem işlev hem de estetik açıdan rakiplerine kıyasla belirgin avantajlara sahip olması her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Ürünlerin istenen özelliklere sahip olup rakiplerinin önüne geçebilmesi için ise endüstriyel tasarım konusunda uzmanlaşmış bireylerin piyasa içerisinde aktif olarak görev alması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

Misyon

Endüstriyel Tasarım bölümü olarak hedefimiz, deneyimli akademik kadrosu, yenilikçi eğitim ortamı ve araçlarıyla, güncel bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında, araştıran, sorgulayan, özgün tasarımlar geliştiren, tasarımlarını uygulama deneyimi ile buluşturabilen yeni nesil üniversite-sanayi eğitim modeli çerçevesinde yürütülen eğitim anlayışıyla mesleki etik, sorumluluk ve yetkinliği yüksek endüstriyel tasarımcılar yetiştirmektir.

Vizyon

Endüstriyel Tasarım alanında bilim, teknoloji, sanat, toplum, çevre ve insanı kapsayan evrensel değerleri içine alan araştırma, deneyim ve uygulama temelli eğitim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası ölçekte öncü konuma gelmektir.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler ilk yıldan itibaren her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Endüstriyel Tasarım

Akademik Kadro

Dilara Gökçen AKÇAY PAÇ

Doktor Öğretim Üyesi

dilara.akcaypac@ostimteknik.edu.tr

Nurgül İNAN

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstriyel Tasarım

Fatma Filiz ÖZSUCA

Öğretim Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Berna DALAMAN

Öğretim Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Mustafa HASDOĞAN

Öğretim Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Birsen YÜCESES

Öğretim Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Büşra BULUT

Öğretim Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Merve SEYHAN

Araştırma Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

M. Eda ALPER

Araştırma Görevlisi

Endüstriyel Tasarım

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web tabanlı eğitim

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Bilgisayar destekli öğrenme

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Oyunlaştırma

İş fikri geliştirme

Sıkça Sorulan Sorular

  • Tasarım gereksinimlerini belirlemek için müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak,
  • Ürünleri belirli bir hedef kitlenin ihtiyaçları ve isteklerine yönelik tasarlamak,
  • Tasarım konseptlerinin makul bir maliyetle ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağını değerlendirmek için makine mühendisleri veya üreticiler gibi diğer uzmanlarla çalışmak,
  • Bir tasarımın pratik olup olmadığını belirlemek için ürün güvenliğini, görünümünü ve işlevini değerlendirmek,
  • Verimlilik derecelerini artırmak veya ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak için mevcut ürünleri yeniden tasarlamak,
  • Tasarım onayı için müşterilere prototip göstermek,
  • Satış, pazarlama ve üretim departmanları ile irtibatlı çalışmak,
  • Ürün hatalarını düzeltmek.