İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, insanların içinde çeşitli eylemlerini sürdürebilecekleri sağlıklı, konforlu, estetik, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, dayanıklı ve özgün iç mekânların ve yakın çevrelerinin tasarlanmasına yönelik, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bir bölümdür.

Bölümün amacı; teorik ve uygulamalı dersler ve öğrenim süresi boyunca edindiği tecrübelerle tasarım problemlerine eleştirel gözle bakabilen ve değerlendirebilen, bu problemleri etkin olarak çözebilen, tasarım ve uygulama süreçlerini stratejik biçimde yönetebilen, çok boyutlu düşünebilen ve bunları doğru ifade edebilen, sanat, tasarım ve teknolojik gelişmeleri izleyen ve değerlendirebilen, tasarıma yeni boyutlar kazandırabilen, tasarımda geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini kurabilen, çevre ve tarih bilinci yüksek, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin temel değerlerini, genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmektir.

Akademik Kadro

Nurgül İNAN (Bölüm Başkanı)

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Sare KILIÇ

Araştırma Görevlisi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlkay DİNÇ UYAROĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mustafa Yılmaz KILINÇ

Profesör Doktor

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mimarlık zaman ve mekandan söz etmeli, zamansızlık arzusuyla özleşmeli.

İş ve Kariyer Alanları

Öğrenci Görüşleri