İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Misyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü olarak hedefimiz, deneyimli akademik kadrosu, yenilikçi eğitim ortamı ve araçlarıyla, güncel bilim, sanat ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında, araştıran, sorgulayan, özgün tasarımlar geliştiren, tasarımlarını uygulama deneyimi ile buluşturabilen, yeni nesil üniversite-sanayi eğitim modeli çerçevesinde yürütülen eğitim anlayışıyla mesleki etik, sorumluluk ve yetkinliği yüksek iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.

Vizyon

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında bilim, teknoloji, sanat, toplum, çevre ve insanı kapsayan evrensel değerleri içine alan araştırma, deneyim ve uygulama temelli eğitim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası ölçekte öncü konuma gelmektir.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için okulda verilen bilgilerin yanında işyeri deneyimine dayalı eğitime de önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin iç mimarlık ve çevre tasarımı ile ilgili birimlerinde her dönemde bir ders olmak üzere uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

  • Uygulamalı eğitim modeli ile insan, mekân ve çevre arasındaki ilişkiyi çağdaş, yenilikçi, etik, sorumlu, duyarlı ve eşitlikçi bir yaklaşımla ele alan donanımlı İç Mimar ve Çevre Tasarımcıları yetiştirmek,
  • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında özgün projelerle toplumlar için sağlıklı mekânlar yaratmak ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak,
  • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
  • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Akademik Kadro

Nurgül İNAN (Bölüm Başkanı)

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Sare KILIÇ

Araştırma Görevlisi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlkay DİNÇ UYAROĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Mustafa Yılmaz KILINÇ

Profesör Doktor

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.