Endüstri Mühendisliği

Misyon

Sanayi ile iç içe olarak ileri teknoloji ile desteklenmiş bir ortamda, öğrenme ve araştırma yeteneklerini kazanmış, mezun olduğu gün bilgilerini etkin olarak kullanabilecek düzeyde yetkinleştirilmiş,takım çalışmasına yatkın, girişimci, etik değerlere sahip, çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, uluslararası tanınırlığı olan, Endüstri Mühendisliği alanında gelecek teknolojilere katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, uluslararası ölçütlerde ARGE  yapan saygın bir bölüm olabilmektir.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime büyük önem verilmektedir. İlk yıldan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrencilerimiz iş yerlerinde eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip yöntemidir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

• Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, endüstri mühendisleri yetiştirmek,
• Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
• Endüstri Mühendisliği üzerine özgün projelerle ülkemize sanayi ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunmak,
• Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
• Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.
Endüstri Mühendisliği

Akademik Kadro

Settar MUŞTU

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği

İlhami KİZİROĞLU

Profesör Doktor

Endüstri Mühendisliği

Tahsin Erkan TÜRE

Profesör Doktor

Endüstri Mühendisliği

Yavuz CABBAR

Profesör Doktor

Endüstri Mühendisliği

Jehat ALZABUT

Profesör Doktor

Endüstri Mühendisliği

Mehmet PINARBAŞI

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği

Şehla EMİNOĞLU

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Endüstri Mühendisliği

Sema ÇİFTÇİ

Araştırma Görevlisi

Endüstri Mühendisliği

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.