Makine Mühendisliği (İngilizce)

Makine Mühendisliği  alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş makine mühendisi yetiştirmektir.

Program, öğrencilere, Makine Mühendisliği  sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere hem mekanik sistemler hem de ısıl sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Makine Mühendisliği  ile ilgili bilgilerin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır.

Misyon

OSTİM Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu:
Yenilikçi fikirlere sahip ekonomimizi ve ülkemizi kalkındırabilen en güncel teknolojik imkanlar ile donatılmış, ülkemiz ve dünya çapında öncülük yapan bireyler yetiştirmek
Araştırma ve geliştirme projeleri üreterek sanayi ve teknoloji alanlarımızı zenginleştirmek
Yeni nesil üniversite- sanayi modelini öncülük ve önderlik yapmaktır.

Vizyon

OSTİM Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu:
Ulusal ve Uluslararası düzeyde Makine Mühendisliği uygulamalı eğitimi veren
Akademik, araştırmacı ve öğrencisi ile üstün performans sağlamak üzere girişimci, yaratıcı, üretken ve innovasyon sergileyen
Sanayi, teknoloji ve yetkin mühendisleri ile nitelikli

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime büyük önem verilmektedir. İlk yıldan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrencilerimiz iş yerlerinde eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip yöntemidir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

• Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, makine mühendisleri yetiştirmek,
• Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
• Makine Mühendisliği üzerine özgün projelerle ülkemize sanayi ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunmak,
• Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
• Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Akademik Kadro

Demiral AKBAR

Profesör Doktor

Makine Mühendisliği

Birol KILKIŞ

Profesör Doktor

Makine Mühendisliği

Akif HACINECİPOĞLU

Doktor Öğretim Üyesi

Mescriptionakine Mühendisliği

Çağıl Merve TANIK

Doktor Öğretim Üyesi

Makine Mühendisliği

Birce Nil UZAY

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Hikmet BAL

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Mehmet Can TÜRK

Araştırma Görevlisi

Makine Mühendisliği

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.