Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz aldıkları eğitimle güncel bilimsel çalışmalardan sanayi uygulamalarına kadar birçok alanda fikir sahibi olacaktır.Bütün mühendislik dallarının merkezinde Malzeme bilimi bulunmaktadır. Verilen eğitim, malzeme bilimi ve nanoteknolojinin disiplinler arası güncel örneklerini kapsamaktadır. Böylelikle mezunlarımızın sektörde farklı mühendislik dallarıyla iletişimini ve problem çözme becerisi artmış olacaktır.Malzeme biliminin diğer bütün mühendislik dallarının temelini oluşturmasından dolayı, mezun olan öğrencilerimiz üretim, ar-ge, araştırma gibi farklı birimlerde görev alabilecek ve ders ve stajlarda kazandıkları mesleki bilgiyi başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmektedirler.Öğrencilerimizin aldığı eğitimin çok yönlü olması ve nanoteknolojideki inovasyonlar sayesinde mesleki kariyerlerinde karşılarına çıkacak olan problemlere yenilikçi çözümler geliştirebileceklerdir.Üniversitemizin konumu gereği öğrencilerin edindikleri akademik bilgilerin sanayi uygulamalarını mezun olmadan öğrenebileceklerdir. Böylelikle eğitimleri süresince öğrendikleri bilgileri özümsemeleri sağlanacaktır.Akademik Kadro

Mehmet MUTLU

Profesör Doktor

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Atakan PEKER

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Okan Öner EKİZ

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Hande YAVUZ

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Yelda DOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Saliha SÖKEN

Araştırma Görevlisi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Eğer fikrinizi yazıya dökemiyorsanız, onu kodlayamazsınız.

Öğrenci Görüşleri