Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz aldıkları eğitimle güncel bilimsel çalışmalardan sanayi uygulamalarına kadar birçok alanda fikir sahibi olacaktır.Bütün mühendislik dallarının merkezinde Malzeme bilimi bulunmaktadır. Verilen eğitim, malzeme bilimi ve nanoteknolojinin disiplinler arası güncel örneklerini kapsamaktadır. Böylelikle mezunlarımızın sektörde farklı mühendislik dallarıyla iletişimini ve problem çözme becerisi artmış olacaktır.Malzeme biliminin diğer bütün mühendislik dallarının temelini oluşturmasından dolayı, mezun olan öğrencilerimiz üretim, ar-ge, araştırma gibi farklı birimlerde görev alabilecek ve ders ve stajlarda kazandıkları mesleki bilgiyi başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmektedirler.Öğrencilerimizin aldığı eğitimin çok yönlü olması ve nanoteknolojideki inovasyonlar sayesinde mesleki kariyerlerinde karşılarına çıkacak olan problemlere yenilikçi çözümler geliştirebileceklerdir.Üniversitemizin konumu gereği öğrencilerin edindikleri akademik bilgilerin sanayi uygulamalarını mezun olmadan öğrenebileceklerdir. Böylelikle eğitimleri süresince öğrendikleri bilgileri özümsemeleri sağlanacaktır.

Misyon

Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, öğrencilerini; havacılık ve uzay mühendisliğinin bütün dallarında yetenekli ve genel bir görüşe sahip, özelleştiği dalda ise kapsamlı bilgi sahibi ve teknolojik yeniliklere açık olarak yetiştirmektir. Onları, problemlere yaklaşımı doğru olan ve çözüm üreten, girişimci, bilgi ve tecrübeye saygılı genç mühendisler olarak ülkemize kazandırmaktır.

Vizyon

Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, Malzeme Mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip eden, gelecek teknolojilerine katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, uluslararası ölçütlerde ARGE ve ÜRGE yapan saygın bir mühendislik bölümü olabilmektir.

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Bilgisayar Programcılığı’nda yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime büyük önem verilmektedir. İlk yıldan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrencilerimiz iş yerlerinde eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip yöntemidir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

• Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, endüstri mühendisleri yetiştirmek,
• Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
• Endüstri Mühendisliği üzerine özgün projelerle ülkemize sanayi ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunmak,
• Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
• Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Akademik Kadro

Mehmet MUTLU

Profesör Doktor

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Atakan PEKER

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Okan Öner EKİZ

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Hande YAVUZ

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Yelda DOĞAN

Doktor Öğretim Üyesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Saliha SÖKEN

Araştırma Görevlisi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.