Yazılım Mühendisliği

OSTİM Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, sadece Türkiye’de değil  dünyanın her yerinde geçerli bir mesleğe sahip olmak üzere tercih ettiğiniz Yazılım Mühendisliği bölümüne hoş geldiniz.    

Sizler, Yazılım Mühendisliği bölümümüzün ilk öğrencileri olarak bizim için çok değerlisiniz. İlk eğitim dönemine pandemi ortamında uzaktan eğitim vererek başlamak zorunda olmakla birlikte, size dünya standartlarında bir eğitim verme konusunda kararlıyız. Bu kapsamda ülkemizdeki ve dünyadaki modern eğitim ve öğretim  tekniklerini, yeni teknolojiler eşliğinde yenilikçi yöntemlerle zenginleştirerek sizlere sunacağız.

Yazılım Mühendisliği,  son yıllarda hızla sayısallaşan dünyamızda,  başta günlük yaşantımızı kolaylaştıran cihaz ve sistemler olmak üzere,  haberleşme teknolojilerinden  üretim sanayimizin otomasyonuna, siber güvenlik ve yapay zekâdan  bulut bilişime kadar her alanda ihtiyaç duyulan bir sektör haline gelmiştir. Yazılım mühendislerine duyulan ihtiyaç,  her yıl katlanarak büyümektedir. OSTİM Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü,  bu ihtiyacı karşılayacak bilgi ve tecrübeye sahip, deneyimli yazılım mühendislerini  mezun olduğu gün bu alanlarda çalışacak şekilde yetiştirmek amacıyla yola çıkmıştır.

Başta algoritmik düşünme yeteneğinin kazandırılması olmak üzere  Python, Java, C, C++ ve R gibi güncel programlama dilleri, makina öğrenmesi ile yapay zekâ programlarının hazırlanması,  büyük hacimli yazılım sistemlerinin hazırlanabilmesi için modelleme ve nesne tabanlı analiz ve tasarım becerilerinin kazandırılması,  yazılım geliştirme metodolojilerinin eğitimi alanlarında dersler verilecektir.

Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz olarak sadece teorik derslerle değil,   öğrendiğiniz  bilgileri okul laboratuvarlarında tatbik ederek bilgilerinizi pekiştireceksiniz ve 4 yıl sonra mezun olduğunuz gün, profesyonel hayata hazırlıklı birer mühendis olarak üniversitemizin kapısından çıkacaksınız.  

Yazılım Mühendisliği mezunları olarak, Savunma Sanayii firmaları başta olmak üzere, Finans, Bilgi Güvenliği, Yapay Zekâ, Oyun ve Animasyon sektörü, Sanal Gerçeklik Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) firmalarında; Yazılım Geliştirme Mühendisi, Yazılım Test Mühendisi, Yazılım Sistemi Tasarım Mühendisi, Veri Analisti gibi mesleklerde görev yapabilecek nitelikte olacaksınız.

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 5 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bölüm müfredatlarımız online eğitim ile desteklenecek olup bölüm ders programları çok yakında bölüm web sayfalarında sizlerle paylaşılacaktır. Akademik takvim ile ilgili detaylara ve aradığınız bütün bilgilere web sayfamızdan erişebilirsiniz.

Tüm Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerimize sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim.

Misyon

Sanayi ile iç içe olarak ileri teknoloji ile desteklenmiş bir ortamda, öğrenme ve araştırma yeteneklerini kazanmış, teknik açıdan mezun olduğu gün bilgilerini etkin olarak kullanabilecek düzeyde yetkinleştirilmiş, çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Vizyon

Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, yazılım mühendisliği gelecek teknolojilerine katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, milli ve uluslararası ölçütlerde ARGE ve ÜRGE yapan saygın bir bölüm olabilmektir.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime büyük önem verilmektedir. İlk yıldan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrencilerimiz iş yerlerinde eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip yöntemidir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedefleri

  •  Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, yazılım mühendisleri yetiştirmek,
    • Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerimize, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,
    • Yazılım Mühendisliği üzerine özgün projelerle ülkemize sanayi ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunmak,
    • Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,
    • Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Fark Yaratan Dersler

Fakültemizin eğitim-öğretim programlarında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Yazılım Mühendisliği

Akademik Kadro

Serdar MÜLDÜR

Profesör Doktor

Yazılım Mühendisliği

İclal ÇETİN TAŞ

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

Cengiz SERTKAYA

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

Ahmet Anıl MÜNGEN

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

Yücel TEKİN

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

Kıvanç DİNÇER

Doktor Öğretim Üyesi

Yazılım Mühendisliği

Aybüke BOZKURT

Araştırma Görevlisi

Yazılım Mühendisliği

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.