Not Ortalamaları

Başarı notu; yarıyıl akademik not ortalaması (GPA-Grade Point Average) ve genel akademik not ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Avarage) ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

Yarıyıl Not Ortalaması (GPA-Grade Point Average)

Yarıyıl akademik not ortalaması (GPA); öğrencinin herhangi yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri yarıyıl akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

Genel Not Ortalaması (CGPA-Cumulative Grade Point Average)

Öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

Notlar

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notları, harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

NotlarAABABBCBCCDCDDFDFF
Katsayısı4.003.503.002.502.001.501.000.500.00
Aralık100 - 9089 - 8584 - 8079 - 7069 - 6059 - 5049 - 4544 - 3534 - 0

Ayrıca harf notlarından,

OSTİM Teknik Üniversitesi
Yaz Öğretimi Yönetmeliği