OSTİM Eğitim, Araştırma, Geliştirme, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı 

OSTİM Vakfı 1993 yılında OSTİM Kooperatifi tarafından kurulmuştur.

Vakfın kuruluş amaçları şunlardır:

  • OSTİM başta olmak üzere bölgede ve Türkiye’de işletmelerin yönetim, üretim, yenilikçilik ve teknolojik kabiliyetlerinin arttırılması için eğitim, araştırma, geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik ve iş birliği ekosistemini oluşturmak,
  • Vakfın üyeleri arasında ekonomik ve içtimai yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
  • OSTİM’in maddi ve manevi emanetlerine sahip çıkmak ve bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan organizasyonların sürdürülebilirliğini temin etmek.

OSTİM Vakfı bu kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için bölgesel ve sektörel kalkınma hedefleri çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri sürdürmektedir:

  • İşletmelerin ihtiyaç duyacağı kalifiye eleman yetiştirilmesi için eğitim ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek,
  • Bu amaca yönelik eğitim kurumları orta, lise, yüksekokul, ileri teknoloji enstitüsü, fakülte, üniversite ve yardımcı kuruluşlar gibi her türlü düzeyde okullar, eğitim öğretim kurumları kurmak, devralmak, işletmek,
  • Eğitim programları düzenleyen üniversite ve yurtiçi, yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği kurmak, maddi ve manevi olarak desteklemek,
  • Vakıf burs yönetmeliği çerçevesinde öncelikli ve başarılı öğrencilere burs vermek,
  • Yenilikçi ve teknoloji tabanlı rekabet odaklı işletmeler kurmak, kurulmuş olanları geliştirmek ve desteklemek,
  • İşbirliği ağlarında yer almak ve konferanslar, seminerler, fuarlar ve toplantılar düzenlemek; her türlü basım ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla olan her türlü faaliyetlere destek olmak,
  • Vakfın üyeleri arasında ekonomik, içtimai ve kültürel yardımlaşma ve güç birliğini sağlayacak proje ve faaliyetler geliştirmek.

OSTİM Vakfı başta OSTİM olmak üzere Türkiye’deki işletme ve sektörlerin gelişmesi için çalışan bir vakıf olup bu amaç doğrultusunda bugüne kadar çeşitli yapılar ve işbirlikleri oluşturarak özellikle mesleki ve teknik eğitim, istihdam, sektör geliştirme, kümelenme, ihracat, çok taraflı proje geliştirme çalışmalarını başarıyla yürütmüştür. Bu doğrultuda OSTİM Vakfının Proje Gelişim A.Ş., OSTİM Endüstriyel Yatırımlar İşletme A.Ş., OSTİM Teknopark A.Ş., ODF Fuarcılık A.Ş. adıyla faaliyetlerini sürdüren iştirakleri bulunmaktadır. Ayrıca OSTİM Vakfı ODTÜ-OSTİM Teknopark ile yatırımcı ortaklık yürütmektedir. OSTİM Vakfı başta OSTİM Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm Ankara sanayisi ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Vakıf son 8 yılda 123 proje hazırlamıştır ve bütçe toplamı 100 milyon TL’yi aşan 67 projeyi başarıyla tamamlamıştır.