Sevgili Gençler Saygıdeğer Veliler,

“Sanayinin Üniversitesi” olmayı amaçlayan OSTİM Teknik Üniversitesinin temel hedefi, bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmektir.  Bu hedefe merkezinde yer aldığımız iş dünyası, sanayici ve kamu sektörü ile güçlü bir iş birliği yaparak varacağız. Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere öncelik verdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Üniversitemiz, Türkiye’nin geleceği için nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi prensip olarak belirlemiştir. Belirlenen bu prensip doğrultusunda mezunlarımızın rekabetçi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, iş başında öğrenen, soran ve cevap arayan, yaratıcı fikirler üretebilen, yenilikçi tasarımlar yapabilen ve tasarladıklarını üreten, girişimci ruhlu,  takım ile çalışabilen ve gerektiğinde sorumluluk alabilen, mesleki yeterlilik kazanmak için çalışan, kültürel farkındalığı yüksek,

OSTİM Teknik Üniversitesi bir “üçüncü nesil” üniversitedir. “İkinci nesil” üniversite, 18. yüzyıldan sonra yaşanan iş bölümü devriminin etkisiyle daha çok bilimsel araştırma ve eğitimi hedeflemişken geliştirilen bilgilerin uygulamaya, üretime dönüştürülmesi şirketlere bırakılmıştı. Bu durum, üniversite şirket iş birliğinin azalmasına, aralarındaki mesafenin giderek artmasına sebep olmuştur. “Üçüncü nesil” ya da “girişimci üniversite” ise bu katı duvarları toplumun faydasına ortadan kaldıran, üniversiteyi şirketlerle birlikte üretim ve yenilikçilik sürecinin merkezine oturtan bir yaklaşıma sahiptir.

Yaşadığımız çağda “eğitim öğretim” tek başına öğrencilerin teorik olarak yetiştirilmesi ile yetinmemekte gerek öğrencilerin gerekse akademisyenlerin üniversite sanayi iş birliği temelinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka geliştirme kapasitesini arttırmalarını, yenilik yapmalarını, girişimcilik sayesinde ekonomik katkı sağlamalarını ve ticarileşmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda “Girişimci Üniversite” anlayışı ile bilim ve teknoloji çalışmalarımızı ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde sanayi ile koordineli olarak gerçekleştireceğiz. Özgün proje ve çözümler üreterek, güçlü akademik kadromuz ile üretilen bilginin uygulamaya ve ticarileşmeye imkân vermesi için gerekli mekanizmaları geliştirerek bölgemiz ve ülkemizin kalkınması için çalışacağız ve dünyada kendi alanında önde gelen üniversiteler arasına girmek için koşacağız. insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı birer birey olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

Öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.

Prof. Dr. Murat Yülek
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

Kısa Öz Geçmiş

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin dünyanın önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında yer alması için görevine devam eden Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Kurucu Rektörüdür.

Georgetown Üniversitesi, Technische Hochschule Ingolstadt (Almanya), Bilkent Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Obuda Üniversitesi (Macaristan) dâhil olmak üzere çeşitli üniversitelerde ders vermekle birlikte mühendis ve kalkınma ekonomisti olarak da tanınmaktadır. Murat Yülek, Columbia Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve doktora çalışmalarını yürütürken Yale ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim asistanı olarak çalışmıştır. Yale Üniversitesi’nden Nobel ödüllü Prof. Robert Shiller’in Oxford University Press tarafından yayınlanan Makro Piyasalar adlı kitap çalışmasında araştırma görevlisi ve 1989 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu’nda intern olarak görev yapmıştır.

Murat Yülek, Uluslararası Para Fonu’nda (IMF-Washington DC) ekonomist ve İslam Kalkınma Bankası’nda (Cidde) proje değerlendirme uzmanı (1998-2001) olarak çalışmıştır. Çeşitli finans ve sanayi şirketlerinde genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve başkanlık görevlerinde bulunmuştur. Dünya Bankası, UNCTAD, İslam Kalkınma Bankası ve EBRD gibi çeşitli kurumlarda ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları’nda (MDB) uluslararası danışman olarak bulunmuştur. Birçok fizibilite çalışması, etki analizi, makroekonomik ve sektörel raporlar ve proje dokümanlarının hazırlanmasında dünya çapında 15’ten fazla ülkede uzman veya yönetici olarak sorumluluk almıştır. Uluslararası toplantılara ve kurumlara davetli konuşmacı, moderatör veya misafir araştırmacı olarak katılmıştır. (Global Economic Symposium, COMCEC, Yale University, Duke University, Economic Cooperation Organization, Dubai Economic Council, CFO Forum-Vienna, Khazanah Megatrends Forum, China Institute for Uluslararası İlişkiler, Kore Uluslararası Ekonomi Politikası Enstitüsü, Ewha Kadın Üniversitesi, APU Ritsumeikan Üniversitesi, The Economist Round Tableles, Wirtshaftsrat, G8 Deauville Partnership Investment Forum).

Murat Yülek’in; makroekonomi, finans, finansal ve ekonomik kalkınma konularında hem yurt içinde hem de yurt dışında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Son zamanlarda sanayi politikaları, kamu ihale politikalarının teknolojik gelişme üzerindeki etkileri, bilim, endüstri ve inovasyon politikaları üzerine yoğunlaşmıştır. Dünyanın önde gelen bilimsel yayıncılarından biri olan Springer (New York) da dahil olmak üzere çeşitli yayın kuruluşlarıyla bu konularda altı kitap yayınlamıştır. UNCTAD, UNOPS, Katar Devleti ve Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından hazırlanan politika metinlerine de katkıda bulunmaya devam etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Murat Yülek, 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesini almıştır. Yale ve Boston Üniversitelerinde işletme alanında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır.