Merkezin Amacı

İktisadi politikalar, kalkınma süreç ve modelleri ile ilgili bölgesel, ulusal ve küresel seviyede incelemeler yapmak, başta sanayi politikaları olmak üzere sınai üretim politikaları ve iktisadi planlamanın etkilerini araştırmak; mevcut kümelenme, sanayi bölgeleri, sektörel değer ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak; ulusal/bölgesel/sektörel kalkınmaya dair iyi uygulama örnekleri ve modellerinin transferi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak; ihtiyaca uygun özgün model tasarımları geliştirmek hususunda inceleme ve araştırmalar yapmak; sanayi politikaları ve iktisadi kalkınma alanlarında tarım ve hizmet sektörleri ile ilgili karşılaştırmalı olanlar da dahil araştırmalar yapmak; araştırmacılara kaynak sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede kamu/özel sektör/sivil toplum/meslek kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek, danışmanlık, rehberlik, uygulama hizmeti vermek, lisans, yüksek lisans programlarının, doktora, sürekli eğitim içerik ve müfredatlarına katkıda bulunmak ve ilgili alanlarda akademik çalışmaların gerçekleştirildiği uluslararası işbirliği ağı ve organizasyonları düzenlemektir.

Merkezin Faaliyet Alanları