Başvuru Kriterleri

Yüksek Lisans Programın AdıALES PuanıYabancı Dil NotuKontenjanKontenjan Bursu ve İndirimiBaşvuru Kaynağı
Uzaktan Öğretim Uluslararası İşletme Yönetimi Tezsiz (İngilizce) Yüksek Lisans ProgramıİYS*: 60
YDS/YÖKDİL/TOEFL/İBT/CPE/CAE etc: 70
50%15 Öğrenciye Tam Burs
%50 Öğrenciye %50 İndirim
Üniversitelerin tüm bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir.
Uluslararası İşletme Yönetimi Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans ProgramıİYS*: 60
YDS/YÖKDİL/TOEFL/İBT/CPE/CAE etc: 70
20%15 Öğrenciye Tam Burs
%50 Öğrenciye %50 İndirim
Üniversitelerin tüm bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir.
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans ProgramıİYS*: 60
YDS/YÖKDİL/TOEFL/İBT/CPE/CAE etc: 70
20%15 Öğrenciye Tam Burs
%50 Öğrenciye %50 İndirim
Üniversitelerin tüm bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilir.
*İYS: OSTİMTECH İngilizce Yeterlilik Sınavı

İngilizce Yeterlilik Eşdeğer Tablosu

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlilikleri Dökümanı

Önemli Tarihler

Önemli TarihlerAçıklamalar
16.06.2021 - 03.09.2021Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru Tarihleri (1. Dönem: Sonbahar Dönemi)
06.09.2021Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Program başvuruları sonucunda mülakat/sınava girecek adayların ilanı.
09.09.2021 - 13.09.2021Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programların mülakatların/sınavların yapılması (1. Dönem) (Sonbahar Dönemi)
16.09.2021Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların ilanı (Sonbahar Dönemi)
18.09.2021Lisansüstü İngilizce Yeterlilik Sınavının (İYS) yapılması ve sonuçlarının duyurulması (Sonbahar Dönemi) (Enstitüye Gelerek)
20.09.2021 - 23.09.2021Eğitim Ücreti (1.Taksit) ödeme ve kesin kayıtların yapılması (1. Dönem) (Sonbahar Dönemi) (Enstitüye Gelerek)
28.09.2021 - 29.09.2021Yedek Kayıtların Yapılması (Enstitüye Gelerek)
30.09.2021 - 01.10.2021Ders Kayıtları ve Danışman Onayı (Sonbahar Dönemi)
04.10.2021Derslerin Başlaması

Gerekli Belgeler

Yüksek Lisans Kesin Kayıt

Yüksek Lisans Kesin Kayıt Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle ibraz etmek zorundadır.)
Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu ile yurtdışından diploma alan T.C. uyruklu adaylar için.)
NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik belgesi istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı içermemektedir.
Lisans transkripti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
Pasaport fotokopisi (Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının noter tasdikli Türkçe çevirisi. Geçerli oturma/ikamet izni olduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.)
Adres Beyanı Formu
Fotoğraf
 (Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf.)
Türkçe Yeterlilik/İngilizce Yeterlilik: Yabancı uyruklu adaylardan Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya belgenin onaylı sureti,
(Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödemeler Akbanka’a yapılmaktadır.)
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödemeler Akbank’a yapılmaktadır.)

Doktora Kesin Kayıt

Yüksek Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle ibraz etmek zorundadır.)
Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışından diploma alan yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışından diploma alan T.C. uyruklu adaylar için)
NOT 1: “Sağlık alanları” haricinde lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanımadığına dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenecek olup, diploma denklik belgesi istenmeyecektir.
NOT 2: Klinik uygulama gerektiren sağlık alanlarında lisansüstü öğrenciliğe kabul edilen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş diploma denklik belgesini kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekme
NOT 3: Lisansüstü eğitim; yüksek lisans ve doktora ile sınırlı olup tıpta uzmanlığı içermemektedir.
Yüksek Lisans Transkripti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
Lisans Transkripti (Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkriptlerini noter/dış temsilciliklerimiz onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır.)
Pasaport fotokopisi (Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının noter tasdikli Türkçe çevirisi. Geçerli oturma/ikamet izni olduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında öğrenim vizesi istenmeyecektir.)
Adres Beyanı Formu
Fotoğraf 
(Son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık fotoğraf. )
Türkçe Yeterlilik/İngilizce Yeterlilik: Yabancı uyruklu adaylardan Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya belgenin onaylı sureti,
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışı kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti ödemek zorundadır. Ödemeler Akbank’a yapılmaktadır.)

Başvuru Ücretleri

İndirim OranıÖdenecek Ücret
Normal Ücret52.500 ₺
Biimsel Başarı Destek İndirimi%5026.250 ₺
Üretern Türkiye İndirimi%2519.678,5 ₺

Ödemeler: 1. ve 2. yarıyılda ödenecek ücretin %25’i (4.921.85 ₺), 3. yarıyılda ise ödenecek ücretin yarısı (9.843,75 ₺) şeklinde yapılacaktır. Bu ödemeleri Akbank kredi kartına 5 taksik ile veya AKBANK ile yapılan kurumsal sözleşme gereğince, kredi kullanmaksızın 5 taksik ile ödeme imkanı bulunmaktadır.

Ayrıca bitirme projeleri akademik, ticarileştirme vb. açılardan uygun görülen öğrencilere, 10.000 ₺ ye kadar proje desteği verilecektir.

Önemli Not: Kurum ve kuruluşlardan belli sayıda öğrenci kaydolması halinde rektörlük makamının ek %10 indirim tanıma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ödenecek ücret 17.718,75 ₺ olacaktır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Banka Hesap Bilgileri: AKBANK (OSTİM Şubesi)
TL IBAN Numarası: TR31 0004 6006 0388 8000 1727 44
USD IBAN Numarası: TR31 0004 6006 0388 8000 1727 42