Tarihçe

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03/12/2018 tarih 30614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren OSTİM Teknik Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 11’inci, 21’inci ve 22’incü maddelerine dayanılarak 21/07/2020 tarihinde kurulmuş ve lisans üstü eğitim hizmetlerine başlamıştır.

Misyon

Bugünün bilgi çağında ve son derece zenginleştirilmiş sosyal bilimler alanında bir eğitim kurumu olarak;

Yeni yüksek öğrenim ekositemi altında akademik bilgiyi ve iş kariyerini eğitim ve öğretimin merkezine alan hizmet modeliyle öğrencileri için ileri düzeyde, yüksek kalitede, yenilikçi ve modern lisan üstü eğitim ve öğretim hizmetlerini inşa etmek ve sunmaktır.

Vizyon

Verdiği lisans üstü akademik ve mesleki kariyer derecelerine küresel seviyede saygınlık duyulan çok kültürlü ve prestijli dünya standartlarındaki en iyi uluslararası enstitülerden bir olmaktır.

Farklılıklarımız

Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Bahar Erdal

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Serkan Bürken

Sosyal Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Şahin

Sosyal Bilimler Enstitü Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Başkanıı-

Prof. Dr. Aylin Ege

Sosyal Bilimler Enstitü Ekonomi Anabilim Dalı Başkanı