2021-2025 Strateji ve Eylem Planı

Strateji ve eylem planları, üniversitelerin bu ekonomik, sosyal ve kültürel büyüme ve
gelişme üzerindeki gücünü ve katkısını desteklemektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin
strateji ve eylem planlarına bakıldığında, ekonomik, sosyal ve kültürel büyüme ve gelişmenin
daha fazla yenileşim (inovasyon) aracılığıyla gerçekleştiği görülmektedir.

Bölümler

1.Bölüm
Yönetici Özeti

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

2.Bölüm
Küresel Yükseköğretim Ekosistemi

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

3.Bölüm
OSTİM Teknik Üniversitesinin Bugünkü Görünümü

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

4.Bölüm
OSTİM Teknik Üniversitesi Stratejik Bileşen Zinciri

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

5.Bölüm
OSTİM Teknik Üniversitesi Performans Yönetimi Göstergeleri (KPI)

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

6.Bölüm
Stratejik Eylem Planı OSTİM Teknik Üniversitesi Strateji ve Eylem Planı İzleme, Kontrol ve Değerlendirme Süreci

Planı Görüntüle

Planı Okumak İçin Tıklayınız.

7.Bölüm
Eylem Planları

Planı Görüntüle

Üniversitemiz iç iletişimi ile ilgili olup, akademik ve idari personelimizle paylaşılmıştır.