8 Temmuz 2021 tarihinde TBMM’de düzenlenen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü, Akademisyenleri, uluslararası araştırmacıları ve OSTİM OSB Heyeti, sanayi politikalarına dair deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyet ve OSTİM Teknik Üniversitesinin konu ile ilgili akademisyenleri ve bağlı uluslararası araştırmacıları ile birlikte “Sanayi Politikaları ve Kamu Satın Alımları Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durum ve Türkiye İçin Öneriler” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sanayi hızlı bir evrim içerisinde, dünya hızla dönüşüyor

TBMM’de düzenlenen Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısının açış konuşmasında söz alan Komisyon Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ, 18. yüzyılın sonunda başlayan sanayileşme sürecinin 20. yüzyılla beraber hızlandığını, 20. Yüzyılın sonlarında ise elektronik ve bilgi teknolojileri de üretim süreçlerine dahil olduğunu ifade etti. ALTUNYALDIZ: “20. yüzyıl bitip 21. yüzyıla geçerken sanayinin evrimi olarak nitelendirebileceğimiz süreç giderek hızlandı ve sırasıyla bireylerin, firmaların, sektörlerin ve ülkelerin rekabet vizyonlarında kökten değişikliği beraberinde getirdi.”

“Hızla gelişen ve geliştikçe dünyamızı aynı hızda dönüştüren teknolojik gelişmeler oyunun kurallarını baştan yazdı. Artık bu dönem üretimde verimlilik dönemi. Artık bu dönem sanayinin büyümeye büyük katkı sağladığı bir dönem. Artık bu dönem teknolojinin tüm nimetlerinin hayatımızın her alanına entegre olduğu bir dönem.”

AR-GE harcamalarımızın payı hızla artıyor, Milli Teknoloji ve Sanayi Hamlemiz ile fırsatları avantaja çeviriyoruz

Ziya ALTUNYALDIZ, nitelikli üretimin anahtarı AR-GE harcamalarının milli gelire oranı 2002 yılında %0,51 iken bu oran 2019 yılı sonu itibarıyla %1,06’ya, söz konusu dönemde AR-GE harcamalarının ise 1,8 milyar TL’den 46 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti.

ALTUNYALDIZ: “Başarıyla yürütülen Milli Teknoloji ve Sanayi Hamlesi ile birlikte artık nitelikli üretim, gelişmiş beşerî sermaye ve beceri setimizdeki dönüşümü hızlandırmayı; karşımıza çıkan fırsatları avantaja çevirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye artık sanayinin her kolunda yenilikçi girişimlere ev sahipliği yapıyor.”

İnovatif ve katma değer ortaya çıkaran kamu alımları sanayinin ve gelişmenin katalizörü

Komisyon toplantısının gündemini oluşturan kamu satın almalarının inovatif ve katma değerli alanlarda giderek çetinleşen rekabet ortamında ülkelerin rakiplerine göre bir adım öne geçmesini sağladığını, kamu satın alma politikalarının ülkelerin teknoloji, bilim ve katma değerli sanayi alanlarındaki potansiyelini geliştirmeye yönelik olarak büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ziya ALTUNYALDIZ: “2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla %7 oranında gerçekleşen büyümemize 2,5 puan ile en büyük katkıyı sağlayan sanayi alanında güçlü büyümemizin parlamento-sanayi-akademi iş birliğiyle daha da güçleneceğine inanıyorum.

Aynı zamanda, ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda da Haziran ayı itibarıyla tarihimizin en yüksek değerlerine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmalat sanayii ürünlerinin toplamdaki paının %94,1 olduğu ihracatımızdaki bu önemli gelişmeler sanayi alanındaki gelişimlerimizin de önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edeceğinin bir göstergesi.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kamu satın alımı politikaları ülkelerin sınai ve teknolojik gelişimini tetikleyebilecek ve hızlandırabilecek niteliktedir

Sanayi politikası ve kamu satın alımları konusunda birçok uluslararası kitabı ve makalesi olan OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek komisyonda, “Sanayi Politikaları ve uygulanan bu politikaların bir alt kolu alımları ülkelerin ekonomik kalkınmasını, büyümesini, gelişimini yakından ilgilendirmektedir. Tasarlanacak olan kamu satın doğru kamu satın alımı politikaları ülkelerin sınai ve teknolojik gelişimini tetikleyebilecek ve hızlandırabilecek niteliktedir. Kamu İhale Kurumu’nun 2020 yılı Kamu Alımları İzleme Raporu’na göre Türkiye’de kamu alımları yaklaşık 172 milyar TL gibi yüksek bir meblağda gerçekleşmiştir. Belirtilen bütçenin Türkiye’nin uluslararası rekabetçiliğini geliştirecek şekilde kullanılması ülkemizin kalkınması için büyük bir önem arz etmektedir.” şeklinde ifade etti. Türkiye’nin sınai ve teknolojik gelişiminin hızlandırılabilmesi için kamu satın alımlarının nasıl tasarlanması gerektiği vurgulayan Yülek;

  • Kamu satın alımlarının sanayi politikalarındaki yerinden,
  • Kamu tedarik sistemlerinin öneminden,
  • Kalkınma temelli kamu tedarik politikalarının tasarım özelliklerinden ve ekonomik kalkınmadaki rolünden
  • Küçük firmalar, yenilikçilik, çevre ve sürdürülebilirlik için kamu satın alımlarımdan
  • Kamu Satın Alımlarının Dünyada ve Türkiye’de mevcut durumundan ve önerilerinden bahsetti.


Sadece gelişmekte olan ülkeler de değil, gelişmiş ülkelerde de kamu satın alımlarının kalkınma ve ekonomik büyüme için nasıl tasarlandığı örnekleri ile açıklayan Yülek, etkin kamu alım politikasının ülkelerin sınai gelişimi, rekabetçiliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümesi için gerekliliğini vurguladı. Yülek konuşmasının sonunda Türkiye için belirtilen kapsama yönelik politika önerilerini belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir