Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Lisans mezuniyetinin hemen ardından 2018 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimine...

Neşe ERBİL

  • Ertan Kanur
Nese Erbil, son 4 yıldır Olam International Limited’de küresel süt pazarı araştırmasına liderlik ediyor. Kariyerinin çoğunda, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda ve çokuluslu şirketlerde emtia...

Hasibe AYSAN

  • Ertan Kanur
Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü 2003 yılında birincilikle bitirmiştir. 2003-2012 yılları arasında bankacılık sektöründe uluslararası ticaret ve kambiyo, ülke kredileri ve teminat mektupları, yurtiçi krediler alanlarını tecrübe ettiği profesyonel...

Begüm ŞAHİN

  • Ertan Kanur
2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldu. Pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi aldı ve lisansüstü tez çalışmasında uluslararası pazarlarda ürün stratejilerini inceledi. Hem aile şirketinde hem de...

Ünsal SIĞRI

  • Ertan Kanur
OSTİM Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon”...